Księgarnia Ekonomiczna Wszystkie nasze publikacje są dostępne w KSIĘGARNI NAUKOWEJ
(filia Księgarni Ekonomicznej Kazimierz Leki Sp. z o.o.)
Al. Solidarności 83/89, 00-144 Warszawa  -  tel. 22 850 10 20  -  www.24naukowa.pl

Autorzy i Recenzenci


A   B   C   Ć   D   E   F   G   H   I   J   K   L   Ł   M   N   O   P   R   S   Ś   T   U   W   Z   Ż   


Krzysztof Waliszewski

Autor

Krzysztof Waliszewski – Profesor uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dr hab. Nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse o specjalnościach finanse osobiste, pośrednictwo finansowe, doradztwo finansowe. Autor i redaktor pionierskich na polskim rynku wydawniczym monografii naukowych dotyczących pośrednictwa kredytowego, doradztwa finansowego, instytucji parabankowych, unii rynków kapitałowych i społecznej odpowiedzialności instytucji finansowych. Otrzymał Nagrodę Prezesa PAN w ramach X edycji Konkursu Komitetu Nauk o Finansach PAN w 2017 r. za wybitne osiągnięcia w zakresie finansów. Był także nominowany do nagrody βeta 2017 za wybitne osiągnięcia w zakresie zarządzania finansami.

więcej...


Stanisław Waszczak

Autor

– dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii, adiunkt w Katedrze Zarządzania Organizacjami na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach W pracy naukowo-dydaktycznej zajmuje się psychologicznymi zagadnieniami, dotyczącymi zarządzania kapitałem ludzkim. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki psychopatologii pracy (stresu, wypalenia zawodowego, pracoholizmu) oraz różnorodności kulturowej i kultury organizacyjnej.

więcej...


Tadeusz Waściński

Promotor pracy doktorskiej

– dr hab. inż., prof. PW, Katedra Finansów i Systemów Finansowych, Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska.

więcej...


Krzysztof Wesołowski

Autor

więcej...


edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Dariusz Wędzki

Promotor pracy doktorskiej

Prof. dr hab. Pracuje w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zajmuje się analizą finansową, zarządzaniem finansami, rachunkowością zarządczą i controllingiem, matematycznymi i statystycznymi metodami w finansach i rachunkowości, restrukturyzacją finansową oraz efektywnością systemów gospodarczych.

więcej...


Tadeusz Winkler-Drews

Recenzent

– dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, prof. Akademii Leona Koźmińskiego i prof. UW, kierownik Katedry Bankowości i Ubezpieczeń Akademii Leona Koźmińskiego. Jego specjalność to zarządzanie ryzykiem, inżynieria finansowa i finanse.

więcej...


Michał Wiśniewski

Autor

– mgr inż., pracownik Wydziału zarządzania Politechniki Warszawskiej

więcej...


Marcin Witkowski

Autor

– doktorant w Instytucie Kapitału Ludzkiego, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Change Management Expert, Core Business Institute Ekspert, pasjonat i praktyk wprowadzania skutecznych zmian w organizacjach komercyjnych i publicznych. Posiada ugruntowane doświadczenie w realizacji projektów doradczych i wdrożeniowych o potwierdzonych rezultatach z zakresu wprowadzania i modyfikacji systemów zarządzania, a także w obszarach rynkowo-sprzedażowych – budowy strategii konkurowania, rozwoju nowych rynków i ekspansji zagranicznej oraz komercjalizacji innowacji. Opracowuje i wdraża systemy wynagradzania skoncentrowane na osiąganiu ambitnych celów strategicznych.

więcej...


Andrzej Wodecki

Autor

więcej...


edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Krzysztof Piotr Wojdacki

Autor

Dr. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Handlu i Instytucji Rynkowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

więcej...


edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Franciszek Wołowski

Autor

Franciszek Wołowski jest absolwentem Politechniki Śląskiej (1968) oraz Studium Podyplomowego Ekonometrii i Programowania Matematycznego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach.

więcej...


Jacek Woźniak

Autor

– dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, prof. w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Prowadzi badania dotyczące zarządzania w firmach usług profesjonalnych oraz metod rozwoju kadry. Autor lub współautor 10 książek oraz ponad 150 artykułów naukowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

więcej...


Anna Wziątek-Staśko

Autor

– dr hab., pracownik Katedry Zarządzania na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

więcej...


© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.