Jacek Woźniak

– dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, prof. w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Prowadzi badania dotyczące zarządzania w firmach usług profesjonalnych oraz metod rozwoju kadry. Autor lub współautor 10 książek oraz ponad 150 artykułów naukowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit