Księgarnia Ekonomiczna Wszystkie nasze publikacje są dostępne w KSIĘGARNI NAUKOWEJ
(filia Księgarni Ekonomicznej Kazimierz Leki Sp. z o.o.)
Al. Solidarności 83/89, 00-144 Warszawa  -  tel. 22 850 10 20  -  www.24naukowa.pl

Autorzy i Recenzenci


A   B   C   Ć   D   E   F   G   H   I   J   K   L   Ł   M   N   O   P   R   S   Ś   T   U   W   Z   Ż   


Daniel Gajda

Autor

– asystent w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Jego zainteresowania naukowe obejmują problematykę zarządzania talentami oraz zarządzania sportem, w szczególności zarządzaniem ludźmi w organizacjach sportowych.

więcej...


edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Robert Gajda

Autor

Microsoft Polska, Business Development Manager.

więcej...


edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Jerzy Gajdka

Recenzent pracy doktorskiej

– prof. dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, Kierownik Katedry Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego Instytut Finansów, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.

więcej...


edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Bogdan Galwas

Recenzent

Prof. dr hab. inż. Bogdan Andrzej Galwas, absolwent  Wydziału Łączności Politechniki Warszawskiej (1962). Od tego czasu pracuje w Politechnice Warszawskiej uzyskując kolejno stopień doktora nauk technicznych (1969) i stopień doktora habilitowanego (1976) za monografię „Homodynowe metody badania obwodów mikrofalowych”. W 1986 został profesorem nadzwyczajnym, a w 1997 roku profesorem zwyczajnym.
Pełnił wiele funkcji, w tym prorektora Politechniki Warszawskiej (1987–1990) i dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych (2005–2008). Jest twórcą Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki i w latach 2001–2006 jego dyrektorem.

więcej...


edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Maciej Gawroński

Autor

Partner zarządzajacy polskim biurem Bird & Bird.

więcej...


Ewa Glińska

Recenzent

więcej...


Iwona Głażewska

Autor

Iwona Głażewska – absolwentka Wydziału Mechatroniki i podyplomowych studiów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem na Wydziale Inżynierii Produkcji oraz wykładowca Wydziału Zarządzania (Zakład Kwalitologii) Politechniki Warszawskiej oraz Polish Open University (Instytut Zarządzania Operacyjnego i Systemów Informacyjnych).

więcej...


Milena Gojny-Zbierowska

Autor

– dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, asystent w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

więcej...


Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Autor

więcej...


Andrzej Gospodarowicz

Recenzent pracy doktorskiej

– prof. dr hab. nauk ekonomicznych, Instytut Zarządzania Finansami, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

więcej...


Leszek Gracz

Autor , Redaktor naukowy

więcej...


Weronika Griszel

Autor

więcej...


Grażyna Gruszczyńska-Malec

Autor

– prof. dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

więcej...


Grzegorz Guzik

Autor

więcej...


© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.