edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Dariusz Wędzki

Prof. dr hab. Pracuje w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zajmuje się analizą finansową, zarządzaniem finansami, rachunkowością zarządczą i controllingiem, matematycznymi i statystycznymi metodami w finansach i rachunkowości, restrukturyzacją finansową oraz efektywnością systemów gospodarczych.
Członek European Accounting Association, ekspert Ministerstwa Skarbu, doradca zarządów i członek rad nadzorczych znaczących spółek.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa (Promotor pracy doktorskiej)