Księgarnia Ekonomiczna Wszystkie nasze publikacje są dostępne w KSIĘGARNI NAUKOWEJ
(filia Księgarni Ekonomicznej Kazimierz Leki Sp. z o.o.)
Al. Solidarności 83/89, 00-144 Warszawa  -  tel. 22 850 10 20  -  www.24naukowa.pl

Autorzy i Recenzenci


A   B   C   Ć   D   E   F   G   H   I   J   K   L   Ł   M   N   O   P   R   S   Ś   T   U   W   Z   Ż   


edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Waldemar Tarczyński

Recenzent

Prof. dr hab. inż. Waldemar Stefan Tarczyński
Absolwent ekonomii i organizacji transportu na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Politechniki Szczecińskiej (1983). Na Uniwersytecie Szczecińskim uzyskiwał kolejne stopnie naukowe: w 1989 doktora, a w 1996 doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. W 1999 otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych.

więcej...


Anna Tokarz-Kocik

Autor

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Zarządzania Turystyką Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień związanych z rynkiem pracy i kapitałem ludzkim w hotelarstwie.

więcej...


edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Edyta Tomasik

Autor

Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie Finanse uzyskała na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W 2009 roku ukończyła stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

więcej...


Michał Tomczak

Autor

– dr nauk społecznych w zakresie pedagogiki, Katedra Nauk Społecznych i Filozoficznych, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska.

więcej...


Monika Tomczyk

Autor

więcej...


Sławomir Tomczyk

Autor

więcej...


edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Michał Trocki

Recenzent

Absolwent Politechniki Warszawskiej, kierunku Organizacja i Zarządzanie Przemysłem. Jest profesorem nauk ekonomicznych, doktorem habilitowanym w zakresie nauk o zarządzaniu, zatrudnionym na stanowisku profesora zwyczajnego w SGH, Kierownikiem Katedry Zarządzania Projektami SGH.

więcej...


Monika Trojanowska

Autor

– doktorantka, Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

więcej...


Blanka Tundys

Autor

więcej...


Dariusz Turek

Autor

– dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, Adiunkt w Instytucie Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

więcej...


edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Władysław Marek Turski

Autor

Władysław Marek Turski (1938-2013) - prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski; Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki; Instytut Informatyki, jeden z założycieli Polskiego Towarzystwa Informatycznego i jego pierwszy prezes, członek Brytyjskiego Towarzystwa Informatycznego (British Computer Society) oraz Królewskiej Akademii Inżynierii (Royal Academy of Engineering). Kawaler Krzyża Oficerskiego i Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski.
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Marek_Turski

więcej...


© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.