Księgarnia Ekonomiczna Wszystkie nasze publikacje są dostępne w KSIĘGARNI NAUKOWEJ
(filia Księgarni Ekonomicznej Kazimierz Leki Sp. z o.o.)
Al. Solidarności 83/89, 00-144 Warszawa  -  tel. 22 850 10 20  -  www.24naukowa.pl

Autorzy i Recenzenci


A   B   C   Ć   D   E   F   G   H   I   J   K   L   Ł   M   N   O   P   R   S   Ś   T   U   W   Z   Ż   


edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Juliusz Engelhardt

Autor

Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1997 r. Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. W kadencji lat 2016–2020 Dziekan Wydziału.
Jego zainteresowania badawcze obejmują naukę o przedsiębiorstwie, analizę ekonomiczną, ekonomikę transportu ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego oraz politykę transportową.

więcej...


© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.