Księgarnia Ekonomiczna Wszystkie nasze publikacje są dostępne w KSIĘGARNI NAUKOWEJ
(filia Księgarni Ekonomicznej Kazimierz Leki Sp. z o.o.)
Al. Solidarności 83/89, 00-144 Warszawa  -  tel. 22 850 10 20  -  www.24naukowa.pl

Autorzy i Recenzenci


A   B   C   Ć   D   E   F   G   H   I   J   K   L   Ł   M   N   O   P   R   S   Ś   T   U   W   Z   Ż   


Monika Maksim

Autor

– dr nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, adiunkt w Katedrze Gospodarowania Zasobami Pracy na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Torumiu.

więcej...


Magdalena Malinowska

Autor

więcej...


edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Wojciech Małek

Autor

Microsoft Polska, zajmuje się sprzedażą rozwiązań Cloud computing, w szczególności ofertą do pracy grupowej w chmurze – Office 365.

więcej...


Iryna Manczak

Autor

– dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Handlu i Instytucji Rynkowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

więcej...


Marcin Marczewski

Autor

– przedsiębiorca, współpracownik Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

więcej...


Filip Maszewski

Autor

– doktorant w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Trener biznesu współpracujący z firmą doradczo-szkoleniową. Autor kilku publikacji dotyczących tradycyjnych i nowoczesnych form szkoleniowych. Zainteresowania badawcze wiążą z rozwojem zasobów ludzkich w organizacji oraz z budowaniem marki pracodawcy i pracownika.

więcej...


edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Przemysław Mazurkiewicz

Autor

CompFort Meridian Polska, Dyrektor ds. Rozwoju i Utrzymania.

więcej...


Elżbieta Mączyńska-Ziemacka

Recenzent

więcej...


Anna Mężyk

Recenzent

Dr hab. inż., profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
Specjalności: ekonomika i organizacja transportu.

więcej...


Paweł Michalski

Autor

Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studiował również w Szkole Głównej Handlowej oraz na Uniwersytecie w Zurychu.

więcej...


Anna Michałkiewicz

Autor

Mgr Anna Michałkiewicz, asystentka w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą systemów oceniania okresowego pracowników, kształtowania postaw oraz psychospołecznych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi.

więcej...


Justyna Michniak

Autor

– dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, adiunkt w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

więcej...


Jolanta Mirek

Autor

– dr nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, adiunkt w Katedrze Analizy Rynku i Badań Marketingowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

więcej...


Patrycja Mizera-Pęczek

Autor

– asystent w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

więcej...


edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Jan Monkiewicz

Recenzent pracy doktorskiej

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, stypendysta Fundacji im A. Hublodta. W 1989 otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej i Politechniki Warszawskiej.
Ekspert ONZ i Banku Światowego, podsekretarz i sekretarz stanu w Urzędzie Rady Ministrów w latach 1994-1996. Prezes Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (1996-1997) i Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Polisa Życie SA (1998-2002).

więcej...


edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Henryk Mruk

Recenzent

Prof. dr hab. Henryk Mruk, jest profesorem zwyczajnym w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zainteresowania badawcze to marketing strategiczny, przywództwo, badania zachowań konsumentów oraz ekonomia behawioralna. Od 1994 roku swoje zainteresowania badawcze koncentruje także na rynku farmaceutycznym i aptecznym.
Współpracuje z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, gdzie pełni funkcję Przewodniczącego Kapituły medalu Acanthus Aureus. Opublikował ponad 900 pozycji zwartych i artykułowych z zakresu marketingu, zachowań konsumentów i przywództwa. Wypromował ponad 400 magistrów oraz 28 doktorów.

więcej...


© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.