Księgarnia Ekonomiczna Wszystkie nasze publikacje są dostępne w KSIĘGARNI NAUKOWEJ
(filia Księgarni Ekonomicznej Kazimierz Leki Sp. z o.o.)
Al. Solidarności 83/89, 00-144 Warszawa  -  tel. 22 850 10 20  -  www.24naukowa.pl

Autorzy i Recenzenci


A   B   C   Ć   D   E   F   G   H   I   J   K   L   Ł   M   N   O   P   R   S   Ś   T   U   W   Z   Ż   


Ewa Zadęcka

Autor

więcej...


edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Urszula K. Zawadzka-Pąk

Autor

Absolwentka kierunków: prawo, romanistyka (Uniwersytet w Białymstoku), lingwistyka stosowana (Uniwersytet Warszawski) oraz prawo i zarządzanie finansami publicznymi (Uniwersytet Paryż 1 Panteon-Sorbona).
W roku 2013 uzyskała tytuł dr nauk prawnych.

więcej...


edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Jakub Zawiła-Niedźwiecki

Tłumacz

Absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

więcej...


edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Autor , Redaktor naukowy , Promotor pracy doktorskiej

dr hab.n.ekon. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki
Od kilkunastu lat pracownik naukowy Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, dziekan Wydziału Zarządzania (2016-2020), członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2012-2015), członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji (2016-2018), w różnych okresach członek Rady Naukowej GIODO, wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego GPW, członek Zespołu Badań i Rozwoju NOT, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Łączności.

więcej...


edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Michał Zgajewski

Autor

Dyrektor Sprzedaży w ATENDE SA. Doświadczony menedżer sprzedaży na rynku IT. Członek grupy roboczej konsultujący „Księgę dobrych praktyk w obszarze zarządzania ciągłością działania” oraz przewodniczący grupy roboczej Cloud Computing w ramach Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. Karierę zawodową rozpoczynał jako analityk ekonomiczny.

więcej...


Mariusz Zieliński

Autor

– dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, prof. PO, Kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania Personelem na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej.

więcej...


Magda Ziembińska

Autor

więcej...


Jan Zimmermann

Recenzent pracy doktorskiej

– prof. dr hab. nauk prawnych, Katedra Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

więcej...


© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.