edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Franciszek Wołowski

Franciszek Wołowski jest absolwentem Politechniki Śląskiej (1968) oraz Studium Podyplomowego Ekonometrii i Programowania Matematycznego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach.

W latach 1970-1989 pracował jako informatyk w przemyśle i innych sektorach gospodarki, następnie do 1991 roku wykładał informatykę na wyższej uczelni w Tunezji. Przez kolejne 10 lat zajmował się systemami bankowymi, specjalizując się w zarządzaniu bezpieczeństwem systemów IT, w tym okresie był w banku Pekao SA inicjatorem i członkiem zespołu wykonawców jednego z pierwszych w Polsce centrów certyfikacji podpisu elektronicznego.
Od 2001 roku zajmował się komercyjnymi centrami akredytacji, najpierw jako ekspert w Centrast SA, następnie jako wykonawca a potem kierownik Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej „Sigillum” PWPW SA.
Obecnie jako główny specjalista ds. zarządzania bezpieczeństwem zajmuje się bezpieczeństwem elektronicznych dokumentów identyfikacyjnych (e-paszport, dokument pobytu, eID). Uczestniczy w pracach grupy roboczej UE pod nazwą Brussels Interoperability Group, która opracowuje standardy i niezbędne procedury dla dokumentów podróży (e-paszport) i pobytu.

Zajmując się kompleksowo zarządzaniem bezpieczeństwem systemów informacyjnych, specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem oraz zastosowaniami biometrii i kryptografii klucza publicznego (podpisu elektronicznego) w zarządzaniu bezpieczeństwem IT.
Jest wykładowcą na studiach podyplomowych w Politechnice Warszawskiej, Politechnice Lubelskiej oraz w Instytucie „Orgmasz”, jak również na szkoleniach organizowanych przez instytucje administracji publicznej.
Był prelegentem na wielu konferencjach zawodowych poświęconych ryzyku i bezpieczeństwu oraz autorem szeregu publikacji w specjalistycznych wydawnictwach, w tym współautorem książki „Podpis elektroniczny w administracji i zarządzaniu”.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Bezpieczeństwo systemów informacyjnych