edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Krzysztof Piotr Wojdacki

Dr. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Handlu i Instytucji Rynkowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Zainteresowania naukowe: metody ilościowe w ekonomii, marketing, badania marketingowe, analiza rynku, handel, przestrzenne badania rynku i konsumpcji

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Targi w gospodarce rynkowej