Stanisław Waszczak

– dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii, adiunkt w Katedrze Zarządzania Organizacjami na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach W pracy naukowo-dydaktycznej zajmuje się psychologicznymi zagadnieniami, dotyczącymi zarządzania kapitałem ludzkim. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki psychopatologii pracy (stresu, wypalenia zawodowego, pracoholizmu) oraz różnorodności kulturowej i kultury organizacyjnej.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Zmiany ról i uwarunkowań pracy menedżerów w organizacjach publicznych i non profit