Marcin Witkowski

– doktorant w Instytucie Kapitału Ludzkiego, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Change Management Expert, Core Business Institute Ekspert, pasjonat i praktyk wprowadzania skutecznych zmian w organizacjach komercyjnych i publicznych. Posiada ugruntowane doświadczenie w realizacji projektów doradczych i wdrożeniowych o potwierdzonych rezultatach z zakresu wprowadzania i modyfikacji systemów zarządzania, a także w obszarach rynkowo-sprzedażowych – budowy strategii konkurowania, rozwoju nowych rynków i ekspansji zagranicznej oraz komercjalizacji innowacji. Opracowuje i wdraża systemy wynagradzania skoncentrowane na osiąganiu ambitnych celów strategicznych.

Pełnił funkcje menedżerskie na poziomie Członka Zarządu, Dyrektora Personalnego oraz Menedżera ds. Rozwoju Biznesu. Obecnie jest związany z Core Business Institute jako ekspert i kierownik projektów.

Autor publikacji naukowych w obszarze zarządzania zmianami organizacyjnymi. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej o specjalizacjach Zarządzanie strategiczne oraz Finanse przedsiębiorstwa. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu zarządzania zmianami, stale współpracując z dużymi organizacjami wprowadzającymi dynamiczne zmiany proefektywnościowe.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Zmiany ról i uwarunkowań pracy menedżerów w organizacjach publicznych i non profit