Tadeusz Waściński

– dr hab. inż., prof. PW, Katedra Finansów i Systemów Finansowych, Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Doskonalenie systemu zarządzania finansami w jednostkach administracji publicznej (Promotor pracy doktorskiej)