Księgarnia Ekonomiczna Wszystkie nasze publikacje są dostępne w KSIĘGARNI NAUKOWEJ
(filia Księgarni Ekonomicznej Kazimierz Leki Sp. z o.o.)
Al. Solidarności 83/89, 00-144 Warszawa  -  tel. 22 850 10 20  -  www.24naukowa.pl

Autorzy i Recenzenci


A   B   C   Ć   D   E   F   G   H   I   J   K   L   Ł   M   N   O   P   R   S   Ś   T   U   W   Z   Ż   


Beata Jamka

Autor , Recenzent

– dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, stypendystka Fundacji Jurzykowskiego (University of Kansas, Lawrence, USA), wieloletni pracownik Szkoły Głównej Handlowej, profesor Uczelni Łazarskiego. Autorka licznych publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, m.in. książki Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? (2011). Najnowsze zainteresowania naukowe: zarządzania różnorodnością i gospodarką wspólnego dobra.

więcej...


Henryk Januszek

Recenzent

więcej...


Wojciech Jarecki

Autor

– dr hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, prof. USz, pracownik Instytutu Zarządzania i Marketingu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Zainteresowania naukowe obejmują zarządzanie zasobami ludzkimi, w szczególności pozyskiwanie pracowników i wpływ otoczenia na zarządzanie zasobami ludzkimi, a także rynek pracy i efektywność kształcenia.

więcej...


Andrzej Jezierski

Recenzent

więcej...


Joanna Jończyk

Autor

Joanna Anna Jończyk - dr nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, mgr prawa, adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej.

więcej...


Bohdan Jung

Recenzent

więcej...


© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.