Księgarnia Ekonomiczna Wszystkie nasze publikacje są dostępne w KSIĘGARNI NAUKOWEJ
(filia Księgarni Ekonomicznej Kazimierz Leki Sp. z o.o.)
Al. Solidarności 83/89, 00-144 Warszawa  -  tel. 22 850 10 20  -  www.24naukowa.pl

Autorzy i Recenzenci


A   B   C   Ć   D   E   F   G   H   I   J   K   L   Ł   M   N   O   P   R   S   Ś   T   U   W   Z   Ż   


edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Marek Barowicz

Autor

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik aparatu skarbowego, specjalista z dziedziny finansów. Autor trzech książek nt. „Jak prowadzić działalność gospodarczą. Aspekty prawne”, „Obrót wierzytelnościami. Aspekty prawne”, „Ceny transferowe. Narzędzie optymalizacji podatkowej grupy kapitałowej” oraz stu kilkudziesięciu artykułów z zakresu ekonomii i finansów opublikowanych w czasopismach naukowych i specjalistycznych.

więcej...


Michał Bartoszewicz

Autor

– asystent w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jego głównym obszarem badawczym jest teoria ewolucji w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Jest również praktykiem biznesowym realizującym liczne projekty w obszarze inicjowania zmian w organizacjach.

więcej...


edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Jacek Bazarnik

Autor

Dr. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Handlu i Instytucji Rynkowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

więcej...


Aurelia Bielawska

Autor

więcej...


Andrzej Bień

Recenzent pracy doktorskiej

– dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, prof. SGH, Kierownik Zakładu Doradztwa i Usług Prawnych w Instytucie Bankowości Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

więcej...


Piotr Bohdziewicz

Autor

– dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, prof. UŁ, pracownik Instytutu Ekonomik Stosowanych i Informatyki na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zainteresowania to komunikacja społeczna, polityka społeczna, socjologia pracy i przemysłu, sztuka negocjacji, zarządzanie zasobami ludzkimi. Specjalizuje się w problematyce zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach for profit oraz publicznych, w tym inwestowania w rozwój zawodowy pracowników; autor ponad 70 prac naukowych.

więcej...


edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Jacek Bojakowski

Autor

Dr n.med. Jacek Bojakowski lekarz, neurolog, jest pracownikiem naukowym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

więcej...


edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Małgorzata Borowik

Autor

Małgorzata Borowik posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.
Absolwenta AE im. O. Langego we Wrocławiu (1995), ukończyła studia doktoranckie (2009 r.) oraz studia podyplomowe z: rachunkowość i kontroli finansowej, audytu wewnętrznego  w jednostkach sektora finansów publicznych,  europejskich stosunków: finansowo – ekonomiczno - prawnych, zarządzania w jednostkach administracji publicznej, międzywydziałowe studium pedagogiczne  AE we Wrocławiu.

więcej...


Sebastian Brańka

Autor

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Handlu i Instytucji Rynkowych UEK. W latach 2012–2014 kierownik samodzielnego projektu badawczego finansowanego przez NCN, a w latach 2013–2015 uczestnik w projektu partnerskiego Leonardo da Vinci finansowanego przez Komisję Europejską. Autor (lub współautor) 18 publikacji naukowych, w tym 7 w języku angielskim. Obszary zainteresowań naukowych: marketing terytorialny, promocja miast, rozwój i organizacja handlu.

więcej...


Małgorzata Brojak-Trzaskowska

Autor

więcej...


Magdalena Brojakowska-Trząska

Autor

więcej...


Krystyna Brzozowska

Autor

więcej...


Agnieszka Budziewicz-Guźlecka

Autor

więcej...


Bogusław Bujak

Autor

Bogusław Bujak, dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, inżynier mechatroniki, absolwent studiów podyplomowych dla doradców inwestycyjnych oraz programu Executive MBA.

więcej...


edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Joseph Butler

Autor

Joseph Butler (1692-1752) – anglikański biskup i filozof moralista.
Uważany za jednego ze współtwórców współcześnie używanego w filozofii moralnej pojęcia sumienia. Autor wielu błyskotliwych sformułowań cytowanych do dziś przez filozofów. Jego główne dzieła od kilkuset lat należą do kanonu lektur studentów filozofii i teologii anglojęzycznych uczelni.

więcej...


© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.