Księgarnia Ekonomiczna Wszystkie nasze publikacje są dostępne w KSIĘGARNI NAUKOWEJ
(filia Księgarni Ekonomicznej Kazimierz Leki Sp. z o.o.)
Al. Solidarności 83/89, 00-144 Warszawa  -  tel. 22 850 10 20  -  www.24naukowa.pl

Autorzy i Recenzenci


A   B   C   Ć   D   E   F   G   H   I   J   K   L   Ł   M   N   O   P   R   S   Ś   T   U   W   Z   Ż   


Tomasz Kafel

Recenzent

więcej...


Krzysztof Kania

Autor

– dr hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Inżynierii Wiedzy na Wydziale Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

więcej...


Edyta Kapuścik

Autor

więcej...


Hanna Karaszewska

Autor

– dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, prof. UMK, pracownik Katedry Gospodarowania Zasobami Pracy na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

więcej...


Sabina Kauf

Recenzent

więcej...


edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Urszula Kąkol

Autor

Urszula Kąkol jest absolwentką Politechniki Warszawskiej. Od 2009 roku wykłada na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Zajmuje się organizacją produkcji i zarządzaniem produkcją. Specjalizuje się w zarządzaniu wiedzą produkcyjną.

więcej...


Dariusz R. Kijowski

Promotor pracy doktorskiej

– prof. dr hab. nauk prawnych w zakresie prawa, Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

więcej...


Jarosław Klich

Autor

więcej...


edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Karol Marek Klimczak

Autor

Karol Marek Klimczak is an Assistant Professor at Kozminski University (Warsaw, Poland) and at University of Navarra (Pamplona, Spain). He holds a habilitation degree in finance from the Wroclaw University of Economics (Poland) a Ph.D. in economics from the University of Lodz (Poland) and a master in management degree from the Christian-Albrechts Universitaet (Germany). He has served as a researcher in residence at the Yale School of Management (USA) and a visitng professor at HEC-Paris, he has worked with the International Corporate Governance Network (ICGN) to develop risk management oversight guidelines. His research interests are in the interface between corporate finance and investors in financial markets, which includes financial reporting and control systems. He published in the International Journal of Accounting, Accounting Research Journal, Journal of Accounting and Management Information Systems, Journal of Strategic Information Systems and the Journal of Risk Finance. He is a member of the European Accounting Association (EAA), the Polish Risk Management Association Polrisk and the Polish Society of Individual Investors.

więcej...


Krystyna Kmiotek

Autor

– dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

więcej...


Magdalena Kogut-Jaworska

Autor

więcej...


Jacek Kopeć

Autor

– dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest autorem 80 publikacji, w tym też opublikowanych po angielsku, bułgarsku, ukraińsku i po włosku. Zainteresowania badawcze i publikacje dotyczą: zarządzania talentami i zarządzania zasobami ludzkimi w wymiarze ekonomicznym, instrumentalnym i organizacyjnym. Doradca zarządów firm i związków zawodowych w zakresie systemów oceniania i wynagradzania pracowników.

więcej...


M. Wanda Kopertyńska

Autor

– prof. dr hab. inż., pracownik Instytutu Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

więcej...


Dominika Kordela

Autor

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.
Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych.

więcej...


Barbara Kos

Recenzent

więcej...


edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Anna Kosieradzka

Autor , Redaktor naukowy

Anna Kosieradzka jest absolwentką Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej (1977), doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych w dyscyplinie naukowej Nauki o Zarządzaniu (doktorat na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w 1995 r., habilitacja na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu)). Ukończyła także roczne Podyplomowe Studium Pedagogiczne, kurs Production Management w Japonii, zorganizowany przez Japońską Agencję Międzynarodowej Współpracy JICA, oraz kurs Zarządzanie Ograniczeniami prowadzony przez Goldratt Schools UK i TOC Consulting.

więcej...


Anna Krasnova

Autor

– Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki.

więcej...


Beata Krawczyk-Bryłka

Autor

­– dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

więcej...


Joanna Kruczalak-Jankowska

Recenzent

więcej...


Barbara Kryda

Autor

– urodziła się we Lwowie w 1931 roku. Wojnę przeżyła z rodzicami w miejscowości Zimna Woda pod Lwowem. Po „repatriacji” w 1945 r. mieszkała kolejno w Krakowie, Gliwicach, w końcu w Warszawie. Po studiach na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego przez dwadzieścia lat była nauczycielką języka polskiego w Liceum im. Żmichowskiej w Warszawie. W 1976 r. obroniła pracę doktorską i przez wiele lat, aż do przejścia na emeryturę, pracowała na stanowisku adiunkta w Zakładzie Metodyki Literatury UW.

więcej...


edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Martyna Kubiak

Autor

Od siedmiu lat jest Sekretarzem Forum Technologii Bankowych (FTB) przy Związku Banków Polskich.

więcej...


Justyna Ewa Kulikowska-Kulesza

Autor

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
W 2015 roku z wyróżnieniem obroniła rozprawę doktorską i uzyskała stopień doktora nauk prawnych.

więcej...


Marek Kunasz

Autor

– dr nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, adiunkt w Instytucie Zarządzania i Marketingu na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej...


Danuta Kunecka

Autor

– dr nauk medycznych, magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego oraz organizacji i zarządzania. Absolwentka studiów Executive MBA i kilku kierunków studiów podyplomowych w obszarze związanym z organizacją i zarządzaniem w opiece zdrowotnej oraz szkolnictwie wyższym.
Obecnie zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

więcej...


Agnieszka Kurczewska

Recenzent

więcej...


© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.