Księgarnia Ekonomiczna Wszystkie nasze publikacje są dostępne w KSIĘGARNI NAUKOWEJ
(filia Księgarni Ekonomicznej Kazimierz Leki Sp. z o.o.)
Al. Solidarności 83/89, 00-144 Warszawa  -  tel. 22 850 10 20  -  www.24naukowa.pl

Autorzy i Recenzenci


A   B   C   Ć   D   E   F   G   H   I   J   K   L   Ł   M   N   O   P   R   S   Ś   T   U   W   Z   Ż   


Tomasz Sapeta

Autor

– dr nauk ekonomicznych z zakresu zarządzania, adiunkt w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

więcej...


Agnieszka Sawińska

Autor

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Zarządzania Turystyką Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień związanych z aktywnością turystyczną i rekreacyjną konsumentów 50+, turystyką uzdrowiskową i obsługą ruchu turystycznego.

więcej...


Marta Sidorkiewicz

Autor

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Zarządzania Turystyką Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień związanych z rynkiem hotelarskim, marketingiem usług i turystyką biznesową.

więcej...


Maria Sierpińska

Recenzent

więcej...


Agnieszka Skala

Autor

Dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, aktywistka, badaczka i edukator przedsiębiorczości oraz innowacyjności wysokiej techniki, autorka i koordynatorka, we współpracy z fundacją Startup Poland, badań startupów w Polsce i w krajach Grupy Wyszehradzkiej.

więcej...


Beata Skowron-Mielnik

Autor

– doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu prof. UEP, pracownik Katedry Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalista z zakresu zarządzania ludźmi w przedsiębiorstwach, szczególnie organizacji pracy, elastycznego czasu pracy i zarządzania wynikami pracy. Doradca biznesowy (ekspertyzy dotyczące projektowania struktur organizacyjnych, zarządzania kadrami, zmian organizacyjnych) i kierownik studiów podyplomowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania przedsiębiorstwami, koordynator specjalności studiów zarządzanie zasobami ludzkimi. Autorka publikacji naukowych, w tym Zarządzanie czasem pracy w przedsiębiorstwie (2001 i 2003) oraz Elastyczna organizacja pracy w przedsiębiorstwie (2012).

więcej...


Kamila Słupińska

Autor , Redaktor naukowy

więcej...


edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Justyna Smagowicz

Autor

Justyna Smagowicz jest absolwentką Politechniki Warszawskiej (2008). Obecnie pracuje na stanowisku asystenta w Zakładzie Zarządzania Produkcją na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Jej zainteresowania naukowe obejmują: proces ciągłego doskonalenia, wdrażanie usprawnień w duchu Lean Manufacturing, organizację stanowisk produkcyjnych oraz humanizację pracy.

więcej...


Agnieszka Smalec

Autor

więcej...


Andrzej Sokołowski

Recenzent pracy doktorskiej

– prof. dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, Katedra Statystyki, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

więcej...


Jan Krzysztof Solarz

Autor , Recenzent

– prof. dr hab. Jan Krzysztof Solarz jest kierownikiem Katedry Bankowości i Ubezpieczeń Społecznej Akademii Nauk. Instytucjonalnymi analizami porównawczymi zajmuje się od ukazania się Narodowych stylów zarządzania (1984). Rezultaty swoich badań zawarł w monografiach Bankowość międzynarodowa (2004), Nanofinanse (2012). Podręcznik Komparatystyka finansów (2015) został rekomendowany przez Komitet Nauk o Finansach PAN.

więcej...


Tomasz Sondej

Recenzent

więcej...


edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Agnieszka Sopińska

Recenzent

Prof. dr hab.
Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoły Głównej Handlowej.

więcej...


Andrzej Sopoćko

Recenzent pracy doktorskiej

https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Sopo%C4%87ko

więcej...


Agnieszka Springer

Autor

– dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Instytucie Zarządzania na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

więcej...


Sylwia Stachowska

Autor

– dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

więcej...


edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Ewa Stanisławiak

Autor

Ewa Stanisławiak, psycholog, nauczyciel akademicki na Wydziale Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Specjalizacja dydaktyczna: psychologia rozwoju człowieka oraz psychologia społeczna.

więcej...


Janusz Stankiewicz

Recenzent pracy doktorskiej

– dr hab. nauk prawnych w zakresie prawa, prof. UwB, Katedra Finansów Publicznych i Prawa Finansowego, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku.

więcej...


Jadwiga Stobiecka

Autor , Redaktor naukowy

– dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, prof. UEK, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

więcej...


Małgorzata Striker

Autor

– dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

więcej...


Janusz Strużyna

Autor

– prof. dr hab., pracownik Katedry Inżynierii Wiedzy na Wydziale Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 
Zawodowo zajmuje się zagadnieniami doskonalenia zarządzania zasobami ludzkimi.

więcej...


Marzena Syper-Jędrzejczak

Autor

– dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu , adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

więcej...


Marta Szaja

Autor

więcej...


edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Wojciech Krzysztof Szalkiewicz

Autor

W 1991 r ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Gdańskiej, pracuje w Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. T. Kotarbińskiego w Olsztynie na Wydziale Nauk Ekonomiczno-Społecznych, specjalizuje się w tematyce komunikacji społecznej i marketingu politycznego.

więcej...


Elżbieta Szaruga

Autor

więcej...


edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Józef Szopiński

Autor

dr hab. Józef Szopiński studiował na KUL w latach 1968-76 i uzyskał doktorat z psychologii społecznej. Rozprawę habilitacyjną (Creativity in Managers) obronił w 2011 na Uniwersytecie w Presov (Słowacja). Jest także licencjonowanym trenerem grupowym – Werkstatt Institut für Lebendiges Lernen (Szwajcaria).

więcej...


edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Tomasz Szopiński

Autor

Tomasz Szopiński jest doktorem nauk ekonomicznych, adiunktem w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Jest absolwentem ekonomii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2011 roku obronił pracę doktorską w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wcześniej związany był z sektorem prywatnym.

więcej...


edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Andrzej Szromnik

Autor , Redaktor naukowy

Kierownik Katedry Handlu i Instytucji Rynkowych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

więcej...


© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.