Krzysztof Waliszewski

Krzysztof Waliszewski – Profesor uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dr hab. Nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse o specjalnościach finanse osobiste, pośrednictwo finansowe, doradztwo finansowe. Autor i redaktor pionierskich na polskim rynku wydawniczym monografii naukowych dotyczących pośrednictwa kredytowego, doradztwa finansowego, instytucji parabankowych, unii rynków kapitałowych i społecznej odpowiedzialności instytucji finansowych. Otrzymał Nagrodę Prezesa PAN w ramach X edycji Konkursu Komitetu Nauk o Finansach PAN w 2017 r. za wybitne osiągnięcia w zakresie finansów. Był także nominowany do nagrody βeta 2017 za wybitne osiągnięcia w zakresie zarządzania finansami.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Holistic management of the COVID-19 pandemic Nowość!
Całościowe zarządzanie ryzykiem systemowym. Pandemia COVID-19 Nowość!