Publikacje naukowe


wyświetl
widok szczegółowy   widok skrócony
( ilość: 57 )
strona:     1 2 3  »  Il.str.: 3 Il.publik./str.:
Zarządzanie ryzykiem podatkowym
drukpdfepubmobi

Zarządzanie ryzykiem podatkowym

nowość

Nina Dubiel

Autorka pokazuje, jak uzyskać równowagę biznesową między obowiązkiem przedsiębiorcy Autorka, wieloletni pracownik administracji skarbowej i ekspert, przedstawia owoc swych doświadczeń zawodowych oraz dociekań naukowych w zakresie zarządzania
ryzykiem podatkowym.a potencjałem konstruktywnej optymalizacji podatkowej.
Opisuje to w ujęciu prawno-skarbowym, organizacyjnym i zarządczym.

Organizacyjne wyzwania wobec zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi – wybrane aspekty
drukpdfepubmobi

Organizacyjne wyzwania wobec zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi – wybrane aspekty

nowość

Redakcja naukowa: Małgorzata Tyrańska

Urszula Bukowska, Ireneusz Rynduch, Mariusz Sołtysik, Konrad Szczukiewicz, Robert Szydło, Małgorzata Tyrańska, Sylwia Wiśniewska, Piotr Zając

Recenzent: dr hab. Izabela Stańczyk, prof. UJ

Praca porusza aktualny temat zrównoważonego rozwoju, zawężając go do ZZL: sprawiedliwe traktowanie, rozwój kompetencji, zdrowie i dobrostan pracowników.

Antropocen bez tajemnic
drukpdfepubmobi

Antropocen bez tajemnic

nowość

Nathanaël Wallenhorst

Tłumaczenie:  Dorota Ostrowska-Furmanek

Wstęp do wyd. polskiego: prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka

Książka poświęcona nowej epoce geologicznej (antropocenowi), kształtowanej przez działalność człowieka – niestety niekoniecznie dla dobra naszej planety.

Przewodnik opracowywania rozprawy doktorskiej w naukach o zarządzaniu
drukpdfepubmobi

Przewodnik opracowywania rozprawy doktorskiej w naukach o zarządzaniu

Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Opinie: prof. dr hab. Grażyna Gierszewska, PW; prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, SGH

Przewodnik jest zbiorem rad doświadczonego promotora doktoratów jak sprawnie i skutecznie przygotować rozprawę doktorską z zakresu nauk o zarządzaniu.

Łopuszna. Tajemnice wieków
drukpdf

Łopuszna. Tajemnice wieków

Danuta Luberda

Recenzent: dr hab. Krzysztof Ślusarek, Inst. Historii UJ

Osobista opowieść rodowitej łopusznianki o podhalańskiej wsi Łopuszna, obejmująca dzieje miejscowości od czasów najdawniejszych do drugiej połowy XX w.

Ekonomiczno-prawne uwarunkowania funkcjonowania państwa i przedsiębiorstw
drukpdfepubmobi

Ekonomiczno-prawne uwarunkowania funkcjonowania państwa i przedsiębiorstw

nowość

Redakcja naukowa: Katarzyna Maj-Serwatka, Katarzyna Stabryła-Chudzio

Jakub Koczar, Katarzyna Maj-Serwatka, Magdalena Pastuszak, Jakub Piksa, Julia Podobińska, Patrycja Sitarz, Katarzyna Stabryła-Chudzio, Gabriela Strojna, Monika Suder, Dominika Żak

Recenzent: dr hab. Jacek Tomkiewicz, prof. ALK

Red. statystyczna: dr Małgorzata Ćwiek, UE Kraków

Monografia poświęcona wielu problemom społeczno-gospodarczym, stanowiącym wyzwanie zarówno dla polityki fiskalnej, jak i dla zarządzających przedsiębiorstwami.

Smart city
drukpdfepubmobi

Smart city

Modele, generacje,pomiar i kierunki rozwoju

Konrad Henryk Bachanek, Ewa Puzio, Blanka Tundys

Recenzent: dr hab. Marta Starostka-Patyk, prof. PCz

Monografia przybliża problematykę inteligentnych miast. To także przewodnik po dobrych praktykach w zakresie implementacji rozwiązań smart city na świecie.

Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów
drukpdfepubmobi

Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów

Omówienie, przepisy, wzory pism

Radosław Giętkowski

Recenzent: dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka, prof. UW

Kompendium wiedzy z zakresu prawa i postępowania dyscyplinarnego dotyczące studentów i doktorantów adresowane do wszystkich członków społeczności akademickiej

Rewitalizacja miast we współpracy z podmiotem prywatnym w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
drukpdfepubmobi

Rewitalizacja miast we współpracy z podmiotem prywatnym w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Dagmara Hajdys, Magdalena Ślebocka

Recenzent: prof. dr hab. Krystyna Kietlińska

Procesy zmiany uwarunkowań ekonomiczno-społecznych i przestrzennych – korzyści i zagrożenia wynikające z realizacji partnerskich projektów rewitalizacyjnych

Holistic management of the COVID-19 pandemic
drukpdfepubmobi

Holistic management of the COVID-19 pandemic

Jan Krzysztof Solarz, Krzysztof Waliszewski

Recenzent: prof. dr hab. Stanisław Flejterski

Pioneering use of the experience of systemic risk management for pandemic analysis and scenarios

Całościowe zarządzanie ryzykiem systemowym. Pandemia COVID-19
drukpdfepubmobi

Całościowe zarządzanie ryzykiem systemowym. Pandemia COVID-19

Jan Krzysztof Solarz, Krzysztof Waliszewski

Recenzent: prof. dr hab. Stanisław Flejterski

Studium ekonomiczno-finansowe COVID-19. Pionierskie wykorzystanie doświadczeń zarządzania ryzykiem systemowym do analizy przebiegu i scenariuszy rozwoju pandemii.

Kreowanie wizerunku kandydata na urząd publiczny w Polsce
drukpdfepubmobi

Kreowanie wizerunku kandydata na urząd publiczny w Polsce

Adam Figiel, Magda Ziembińska

Recenzenci: dr hab. Ewa Glińska, prof. PB; dr hab. Tomasz Kafel, prof. UEK

Autorzy wykazują, że odpowiednio dobrana strategia budowania wizerunku kandydata na urząd publiczny, stanowi istotny czynnik sukcesu wyborczego.

Sztuczna inteligencja w kreowaniu wartości organizacji
drukpdfepubmobi

Sztuczna inteligencja w kreowaniu wartości organizacji

Andrzej Wodecki

Recenzenci: prof. dr hab. Bohdan Jung; prof. dr hab. inż Cezary Orłowski

Książka była podstawą pozytywnie  zakończonej procedury habilitacyjnej
Książka była podstawą pozytywnie
zakończonej procedury habilitacyjnej

Analiza modeli generowania wartości przez firmy wykorzystujące sztuczną inteligencję w swoich produktach, usługach i zasadach prowadzenia biznesu, a także wyzwania i niezbędne kompetencje.

Aktywność promocyjna polskich miast
drukpdfepubmobi

Aktywność promocyjna polskich miast

Istota, determinanty, doświadczenie

Sebastian Brańka

Recenzent: dr hab. Magdalena Florek, prof. UE w Poznaniu

W książce przedstawiono istotę promocji jako narzędzia wykorzystywanego przez miasto do oddziaływania na różne grupy odbiorców oferty miasta. Wskazano przy tym, że promocja jest głównym obszarem aktywności marketingowej miasta, na co wskazują zarówno publikacje naukowe, jak i praktyka działania samorządów.

Szczególnie istotną wartością książki jest oparcie się na wynikach badań przeprowadzonych przez Autora wśród 51 spośród 59 największych miast Polski. Dane zebrane od władz samorządowych pozwoliły na zastosowanie metod statystycznych oraz taksonomicznych, które posłużyły do analizy oraz oceny aktywności promocyjnej badanych miast oraz jej uwarunkowań.

Startupy
drukpdfepubmobi

Startupy

Wyzwania dla zarządzania i edukacji

Agnieszka Skala

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Cieślik; dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ

Książka była podstawą pozytywnie  zakończonej procedury habilitacyjnej
Książka była podstawą pozytywnie
zakończonej procedury habilitacyjnej

startupy – zarządzanie – edukacja z pozycji poznawczych, badawczych i aplikacyjnych

Umowa przewozu osób
drukpdfepubmobi

Umowa przewozu osób

Dorota Ambrożuk, Daniel Dąbrowski, Krzysztof Wesołowski

Recenzent: dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG

Omówienie przepisów prawa regulujących umowę przewozu osób
w poszczególnych gałęziach transportu, pochodzących od różnych
prawodawców i tworzonych w różnym czasie.

Racjonalizacja energochłonności transportu samochodowego
drukpdfepubmobi

Racjonalizacja energochłonności transportu samochodowego

Wyzwanie XXI wieku

Elżbieta Szaruga

Recenzent: prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka

O kierunkach i następstwach decyzji ekonomicznych w świetle zagrożenia sekularną stagnacją i wyzwań zrównoważonego rozwoju.

Program lojalnościowy – od zbierania punktów do grywalizacji
drukpdfepubmobi

Program lojalnościowy – od zbierania punktów do grywalizacji

Urszula Chrąchol-Barczyk

Recenzent: dr hab. Tomasz Sondej

Najnowsze trendy i rozwiązania stosowane w programach lojalnościowych. Case study najlepszych polskich programów.

Dozwolony użytek przedmiotów praw pokrewnych
drukpdfepubmobi

Dozwolony użytek przedmiotów praw pokrewnych

Sławomir Tomczyk

Recenzent: dr hab. Ewa Ferenc-Szydełko, prof. UO

Przegląd możliwości swobodnego korzystania z dóbr prawnie chronionych, takich jak artystyczne wykonania, wideogramy czy fonogramy.


strona:     1 2 3  »  Il.str.: 3

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.