Nathanaël Wallenhorst

Nathanaël Wallenhorst to znany popularyzator Nauk o Ziemi, autor wielu książek. W wydawnictwie Le bord de l’eau kieruje serią W antropocenie. Seria ta zawiera wybiegające w przyszłość eseje i prace badaczy nauk o Ziemi i humanistyki środowiskowej, a także teksty osób zaangażowanych w walki ekologiczne, które uczą nas, jak myśleć, żyć i działać razem w antropocenie.

Nathanaël Wallenhorst jest wykładowcą na Katolickim Uniwersytecie Zachodu (UCO).
Uzyskał tytuł doktora nauk o środowisku na Uniwersytecie w Lozannie, nauk politycznych na Uniwersytecie w Rennes 1 oraz nauk o edukacji na Uniwersytecie Paryskim 13. Jest także doktorem filozofii Wolnego Uniwersytetu w Berlinie.
Jego badania koncentrują się na edukacyjnych i politycznych implikacjach wejścia w antropocen, antropologii politycznej i naukach o środowisku.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Antropocen bez tajemnic Nowość!