Autorzy i Recenzenci


A   B   C   Ć   D   E   F   G   H   I   J   K   L   Ł   M   N   O   P   R   S   Ś   T   U   W   Z   Ż   


Agnieszka Chleboś

Autor

– doktorantka na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

więcej...


edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Aleksander Chłopecki

Promotor

Pracuje naukowo na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Prawa Cywilnego, specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym, prawie rynku kapitałowego, bankowym oraz ubezpieczeniowym.
Jest Prezesem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. W swojej dotychczasowej karierze pełnił też funkcję Zastępcy Przewodniczącego ds. Prawnych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, był Członkiem Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, a także Przewodniczącym Rady Nadzorczej PZU SA.

więcej...


Iwona Dorota Czechowska

Recenzent

więcej...


Leszek Czerwosz

Autor

więcej...


Magdalena Czerwosz

Autor

więcej...


© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.