Księgarnia Ekonomiczna Wszystkie nasze publikacje są dostępne w KSIĘGARNI NAUKOWEJ
(filia Księgarni Ekonomicznej Kazimierz Leki Sp. z o.o.)
Al. Solidarności 83/89, 00-144 Warszawa  -  tel. 22 850 10 20  -  www.24naukowa.pl

Autorzy i Recenzenci


A   B   C   Ć   D   E   F   G   H   I   J   K   L   Ł   M   N   O   P   R   S   Ś   T   U   W   Z   Ż   


Joanna Cewińska

Autor

więcej...


Selim Chazbijewicz

Promotor pracy doktorskiej

– dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, prof. SGH, Kierownik Zakładu Doradztwa i Usług Prawnych w Instytucie Bankowości Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Absolwent filologii polskiej w Uniwersytecie Gdańskim w 1980 roku. Doktorat z nauk politycznych w Poznaniu w 1992 r. w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2002 r. habilitacja w Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu z zakresu nauk politycznych. Profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Członek Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

więcej...


Agnieszka Chleboś

Autor

– doktorantka na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

więcej...


edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Aleksander Chłopecki

Promotor

Pracuje naukowo na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Prawa Cywilnego, specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym, prawie rynku kapitałowego, bankowym oraz ubezpieczeniowym.
Jest Prezesem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. W swojej dotychczasowej karierze pełnił też funkcję Zastępcy Przewodniczącego ds. Prawnych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, był Członkiem Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, a także Przewodniczącym Rady Nadzorczej PZU SA.

więcej...


Beata Chmielewiec

Autor

– dr nauk ekonomicznych, Instytut Przedsiębiorstwa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji.

więcej...


Barbara Chomątowska

Autor

– dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Instytucie Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

więcej...


Urszula Chrąchol-Barczyk

Autor

więcej...


Beata Ciałowicz

Redaktor naukowy

więcej...


Jerzy Cieślik

Recenzent

więcej...


Maciej Czaplewski

Autor

więcej...


Ewa K. Czech

Recenzent pracy doktorskiej

– dr hab. nauk prawnych w zakresie prawa, prof. UwB, Katedra Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

więcej...


Leszek Czerwosz

Autor

więcej...


Magdalena Czerwosz

Autor

więcej...


© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.