Księgarnia Ekonomiczna Wszystkie nasze publikacje są dostępne w KSIĘGARNI NAUKOWEJ
(filia Księgarni Ekonomicznej Kazimierz Leki Sp. z o.o.)
Al. Solidarności 83/89, 00-144 Warszawa  -  tel. 22 850 10 20  -  www.24naukowa.pl

Autorzy i Recenzenci


A   B   C   Ć   D   E   F   G   H   I   J   K   L   Ł   M   N   O   P   R   S   Ś   T   U   W   Z   Ż   


Renata Rasińska

Autor

– dr nauk o zdrowiu, inż., adiunkt w Katedrze i Zakładzie Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego i. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Autorka publikacji z dziedziny organizacji i zarządzania, zdrowia publicznego, zachowań zdrowotnych oraz turystyki i rekreacji. Obszar zainteresowań dotyczy zachowań zdrowotnych różnych grup ludności, turystyki i rekreacji oraz zarządzania projektami i informacją. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk o Zdrowiu oraz Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Animacji, Rekreacji i Turystyki.

więcej...


Małgorzata Rembiasz

Autor

– dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

więcej...


Anna Rogozińska-Pawełczyk

Autor

– dr nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, psycholog, ekonomista, doradca zawodowy, trener, specjalista w zakresie zarządzania kadrami, konsultant ds. rozwoju kompetencji pracowników. Adiunkt w Zakładzie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Instytucie Pracy Spraw Socjalnych w Warszawie. Adiunkt w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego „HRM”, działającego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Organizatorka corocznych obozów naukowych oraz sesji warsztatowych z praktykami organizowanych dla studentów z Wydziału Ek-Soc. z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Ekspert zewnętrzny, koordynator i realizator kilku projektów badawczych NCN oraz finansowanych z środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu Human Resource Mamagement, High Performance Work Systems, Work Life Balance, Psychological contract.

więcej...


Wanda Ronka-Chmielowiec

Recenzent

Absolwentka Wydziału Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest profesorem nauk ekonomicznych (1998) zatrudnionym w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Była prodziekanem i dziekanem Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów. Od 2006 roku kieruje Katedrą Ubezpieczeń na tym wydziale.
Jest twórcą i kierownikiem kilku studiów podyplomowych. Od lat jest członkiem rad naukowych czasopism ubezpieczeniowych.

więcej...


Grażyna Rosa

Autor

więcej...


Katarzyna Rostek

Autor

– dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, prof. PW, Katedra Systemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, prodziekan Wydziału Zarządzania.

więcej...


Tomasz Rostkowski

Autor

– dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, prof. SGH, pracownik Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, ekspert w Core Business Institute. Od 20 lat działa w środowisku HR. W doradztwie pracował w Neumann Management Institute, był współzałożycielem HRK Partners S.A., pełnił funkcję Dyrektora Personalnego – Pełnomocnika Zarządu.

więcej...


Izabela Różańska-Bińczyk

Autor

więcej...


Eugeniusz Ruśkowski

Promotor pracy doktorskiej

– prof. dr hab. nauk prawnych, Kierownik Katedry Finansów Publicznych i Prawa Finansowego, Wdział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku.

więcej...


Monika Rutkowska

Autor

– dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, pracownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

więcej...


Andrzej Rzerzycki

Autor

więcej...


© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.