Księgarnia Ekonomiczna Wszystkie nasze publikacje są dostępne w KSIĘGARNI NAUKOWEJ
(filia Księgarni Ekonomicznej Kazimierz Leki Sp. z o.o.)
Al. Solidarności 83/89, 00-144 Warszawa  -  tel. 22 850 10 20  -  www.24naukowa.pl

Autorzy i Recenzenci


A   B   C   Ć   D   E   F   G   H   I   J   K   L   Ł   M   N   O   P   R   S   Ś   T   U   W   Z   Ż   


edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Dariusz Falkowski

Autor

Outbox Sp. z o.o., Dyrektor Handlowy Pionu usług dla sektora finansowego.

więcej...


Ewa Ferenc-Szydełko

Recenzent

więcej...


edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Adam Figiel

Autor

Dr. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Handlu i Instytucji Rynkowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

więcej...


edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Mariusz Flasiński

Autor wstępu

Prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, kierownik Katedry Systemów Informatycznych; także AGH, Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej; członek Komisji Elektrotechniki, Informatyki i Automatyki PAN, członek Komisji Geoinformatyki PAU.

więcej...


edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Stanisław Flejterski

Autor , Recenzent

Stopień dra nauk ekonomicznych otrzymał w 1974 roku na podstawie rozprawy pt. „Problemy wzrostu importu wyrobów przemysłowych z krajów Trzeciego Świata do Polski”, stopień dra hab. nauk ekonomicznych w roku 1998 na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Dywersyfikacja struktury sektora i przedsiębiorstwa bankowego. Geneza, efektywność, konsekwencje”. Tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk ekonomicznych (dyscyplina finanse) uzyskał na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w 2007 roku, m.in. za wyróżnioną Nagrodą Ministra monografię pt. „Podstawy metodologii finansów”. Jest zatrudniony w Uniwersytecie Szczecińskim na stanowisku profesora zwyczajnego. Od 1999 roku kieruje Katedrą Bankowości i Finansów Porównawczych. Odbył liczne staże i praktyki zagraniczne.

więcej...


Magdalena Florek

Recenzent

– dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Handlu i Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

więcej...


Justyna Agnieszka Franc-Dąbrowska

Recenzent

więcej...


Marzena Frankowska

Autor

więcej...


Joanna Furmańczyk

Redaktor naukowy

– dr nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

więcej...


© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.