Radosław Giętkowski

http://nauka-polska.opi.org.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=125487&lang=pl

https://pl.wikipedia.org/wiki/Radosław_Giętkowski


Dr hab. Radosław Giętkowski – profesor uczelni na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista w zakresie prawa dyscyplinarnego, autor około 100 publikacji, w tym z obszaru odpowiedzialności dyscyplinarnej w szkolnictwie wyższym; w latach 2008−2012 Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, w okresie 2015−2021 Rzecznik Dyscyplinarny powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w kadencji 2015–2018 członek Konwentu Rzeczników przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od 2020 r. członek Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów na Uniwersytecie Gdańskim, a od 2021 r. wiceprzewodniczący Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego; w latach 2017–2018 brał udział w pracach nad projektami nowych regulacji prawnych dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej w szkolnictwie wyższym; od 2012 r. prowadzi szkolenia na temat postępowań dyscyplinarnych w szkołach wyższych.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów