Wydane publikacje


Całościowe zarządzanie ryzykiem systemowym. Pandemia COVID-19
drukpdfepubmobi

Całościowe zarządzanie ryzykiem systemowym. Pandemia COVID-19

Jan Krzysztof Solarz, Krzysztof Waliszewski

Recenzent: prof. dr hab. Stanisław Flejterski

Publikacje elektroniczne

PDF2,9 MB
ISBN: 978-83-66395-04-6
ePUB4,7 MB
ISBN: 978-83-66395-05-3
MOBI 12,6 MB
ISBN: 978-83-66395-06-0

ebookpoint.plgdzie kupić/przeczytać
Publikacja drukowana

59.00 PLN


oprawa miękka, klejona
format: B5
liczba stron : 112
wydana: wrzesień 2020
ISBN: 978-83-66395-03-9

gdzie kupić/przeczytać
    opis    
spis treści
Autorzy monografi i wykorzystują swoje kompetencje w zakresie zarządzania ryzykiem systemu finansowego, aby uporządkować dotychczasową wiedzę o pandemii koronawirusa. Szukając analogii dla COVID-19, formułują rekomendacje praktyczne, ktore dotyczą przestrzegania zasady pomocniczości, odblokowania istniejącego potencjału intelektualnego i finansowego transferów międzypokoleniowych dla przezwyciężenia negatywnych następstw pandemii. Seniorzy mają zasoby majątkowe pozwalające na przezwyciężenie recesji po COVID-19. Obawiają się bardziej o życie i zdrowie dzieci i wnucząt niż o własne. Współczesne technologie typu blockchain pozwalają na zagwarantowanie bezpieczeństwa transferom rodzinnym i międzypokoleniowym. Są to bufory bezpieczeństwa zdrowotnego i finansowego ludności w warunkach pandemii.

Recenzowana praca odznacza się niewątpliwymi walorami merytorycznymi i metodycznymi. (…) Konsekwencje i wyzwania związane z COVID-19 należą do interesujących i ważnych kwestii analizowanych w zagranicznym, częściowo również polskim, piśmiennictwie z zakresu ekonomii i finansow (prace naukowe, popularno-naukowe, publicystyczne). Z tego punktu widzenia recenzowaną pracę uznać należy za probę syntezy tego, co najważniejsze i najbardziej aktualne w zakresie tej problematyki. Można tu zaryzykowac stwierdzenie, ze książka Prof. Prof. Solarza i Waliszewskiego będzie pierwszą polską publikacją z „koronomiki”.
                                         
                                                                                                Prof. dr hab. Stanisław Flejterski

Zachęcamy również do zapoznania się z recenzją publikacji umieszczoną na stronie www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/jak-sobie-poradzic-z-pandemicznym-zielonym-labedziem
 • Wstęp 7
 • Rozdział 1. Porównanie ram poznawczych zarządzania ryzykiem systemowym 11
  • 1.1. Etapy zarządzania ryzykiem systemowym – porównanie w czasie 11
  • 1.2. Funkcjonalne równoważniki w zarządzaniu ryzykiem systemowym – porównanie w przestrzeni 26
  • 1.3. Warstwy zarządzania ryzykiem systemowym pandemii – porównanie sposobu myślenia o pandemii 29
 • Rozdział 2. Ewaluacja kosztów urzeczywistnienia ryzyka systemowego 33
  • 2.1. Dobra publiczne a dobra prywatne 33
  • 2.2. Dobra publiczne – utrata bezpieczeństwa zdrowotnego i finansowego 36
  • 2.3. Dobra prywatne – utrata pracy i dochodów 37
  • 2.4. Dobra użyteczności publicznej – merit goods 38
  • 2.5. Dobra wspólne wielu pokoleń – club goods 40
  • 2.6. Dobra współistniejące i ich znaczenie w przezwyciężaniu negatywnych następstw pandemii 42
 • Rozdział 3. Koncepcja pandemii COVID-19 jako ryzyka systemowego 44
  • 3.1. Zastosowanie koncepcji ryzyka systemowego do analizy pandemii COVID-19 44
  • 3.2. Kontekst powstawania ryzyka systemowego pandemii 47
   • 3.2.1. Koszty dla sektora finansów publicznych 48
   • 3.2.2. Koszty dla pośredników finansowych 52
  • 3.3. Szok – koszty dla sektora gospodarki realnej oraz utraty miejsc pracy 59
   • 3.3.1. Koszty dla polityki pieniężnej 63
   • 3.3.2. Koszty dla sektora gospodarstw domowych 68
  • 3.4. Punkt zwrotny 77
  • 3.5. Prognozy rozwoju świata w warunkach pandemii 80
  • 3.6. Sygnały wczesnego ostrzegania 83
   • 3.6.1. Deglobalizacja 83
   • 3.6.2. Kryzys rodziny rozszerzonej 87
  • 3.7. Kumulacja ryzyka – transformacja ryzyka cząstkowego w ryzyko systemowe 90
 • Zakończenie 95
 • Bibliografia 99
 • Spis rysunków 107
 • Spis tabel 109
 • Indeks 111

do góry ⇑

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.