Wydane publikacje


Kreowanie wizerunku kandydata na urząd publiczny w Polsce
drukpdfepubmobi

Kreowanie wizerunku kandydata na urząd publiczny w Polsce

Adam Figiel, Magda Ziembińska

Recenzenci: dr hab. Ewa Glińska, prof. PB; dr hab. Tomasz Kafel, prof. UEK

Publikacje elektroniczne

PDF2 MB
ISBN: 978-83-65648-98-3
ePUB2 MB
ISBN: 978-83-65648-99-0
MOBI 5,2 MB
ISBN: 978-83-66395-00-8

ebookpoint.plgdzie kupić/przeczytać
Publikacja drukowana

54.00 PLN


oprawa miękka, klejona
format: B5
liczba stron : 132
wydana: lipiec 2019
ISBN: 978-83-65648-97-6

gdzie kupić/przeczytać
    opis    
spis treści
W opracowaniu zanalizowano zmiany opinii publicznej oraz jej wpływ na decyzje wyborcze elektoratu. Analiza obejmowała wybory parlamentarne i prezydenckie po roku 1989. Celem przyświecającym autorom było wykazanie, dzięki identyfikacji technik i narzędzi promocyjnych stosowanych w kampaniach wyborczych, że odpowiednio dobrana strategia budowania wizerunku, właściwa z punktu widzenia konkretnego kandydata i okoliczności, stanowi istotny czynnik sukcesu wyborczego.

Zasadniczą część opracowania stanowi analiza procesu budowania wizerunku kandydatów podczas wyborów prezydenckich w 2015 roku ze względu na dużą różnorodność ubiegających się o to stanowisko i prezentowanych przez nich postaw.
 • Wykaz użytych skrótów
 • Wstęp
 • 1. Rozwój demokracji na świecie
  • 1.1. Pojęcie demokracji
  • 1.2. Teorie demokracji
  • 1.3. Historia rozwoju demokracji
  • 1.4. Rodzaje systemów demokratycznych i ich skuteczność
 • 2. Public relations jako podstawowy element tworzenia wizerunku
  • 2.1. Istota, cele i funkcje współczesnego public relations
  • 2.2. Metody oddziaływania public relations
  • 2.3. Budowanie wizerunku jako cel public relations
  • 2.4. Public relations a propaganda
 • 3. Kierunki ewolucji opinii publicznej w Polsce
  • 3.1. Pojęcie i rola badań opinii publicznej
  • 3.2. Analiza wyników wyborów parlamentarnych i prezydenckich przeprowadzonych w Polsce po 1989 roku
  • 3.3. Wnioski dotyczące kierunków ewolucji opinii publicznej w Polsce
 • 4. Kreowanie wizerunku kandydata na urząd Prezydenta RP – potencjalne kierunki
  • 4.1. Analiza skuteczności budowania wizerunku kandydatów w wyborach prezydenckich w 2015 roku
  • 4.2. Podsumowanie strategii budowania wizerunków kandydatów w wyborach prezydenckich 2015 roku
 • Zakończenie
 • Bibliografia
 • Indeks

do góry ⇑

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.