Wydane publikacje


Łopuszna. Tajemnice wieków
drukpdf

Łopuszna. Tajemnice wieków

Danuta Luberda

Recenzent: dr hab. Krzysztof Ślusarek, Inst. Historii UJ

Publikacje elektroniczne

PDF
ISBN: 978-83-66395-38-1

czytelnia on-line ibuk.plebookpoint.plgdzie kupić/przeczytać
Publikacja drukowana

119.00 PLN


oprawa miękka, szyta
format: B5, kolor
liczba stron : 483
wydana: wrzesień 2023
ISBN: 978-83-66395-37-4

gdzie kupić/przeczytać
    opis    
spis treści
Monografia podhalańskiej wsi Łopuszna, obejmująca dzieje miejscowości od czasów najdawniejszych do drugiej połowy XX w. Jest bardzo osobistą formą opowieści o dziejach miejscowości – jej głównym celem jest uchwycenie zmian zachodzących na przestrzeni wieków i zarazem ocalenie historii (czy szerzej: dziedzictwa) przed zapomnieniem przez współczesne pokolenia.

Do napisania tej książki Autorka przygotowywała się przez długie lata: gromadziła relacje najstarszych mieszkańców, spisane przez nich wspomnienia oraz literaturę, w której były wzmianki o Łopusznej i Podhalu. Sięgnęła także po dostępne jej drukowane i rękopiśmienne źródła historyczne. W dołączonej do rozprawy bibliografii znajduje się kilkaset pozycji obejmujących publikacje zwarte, artykuły w czasopismach naukowych i popularnych, a także w prasie tygodniowej i codziennej. Jeśli chodzi o źródła historyczne, to są wśród nich wspomnienia (drukowane i pozostające w rękopisach), wykazy urzędników i duchownych, zbiory praw oraz spora liczba materiałów archiwalnych.

Książka napisana jest w sposób przystępny dla czytelnika, tok narracji jest wartki, lektura nie jest nużąca. Przede wszystkim jednak jest to opowieść o Łopusznej i jej mieszkańcach napisana przez łopuszniankę, która z rodzinną miejscowości jest mocno związana emocjonalnie. Ten związek widać na każdej stronie.
 • Od Autorki
 • Zaproszenie i podziękowania
 • WIEŚ ŁOPUSZNA
 • ZAMIERZCHŁA HISTORIA WSI
 • OD PREHISTORII DO ŚREDNIOWIECZA
  • Osadnictwo na Podhalu
  • Legendarne początki wsi
  • Osadnictwo w dolinie Łopusznej
  • Obraz wsi w XIV wieku na podstawie badań
 • CZASY I RZECZYPOSPOLITEJ
 • ŚREDNIOWIECZE
  • Pierwsze pisane dokumenty i etymologia nazwy wsi
  • Czasy Franczuchów herbu Prus
  • Sprawy kościelne i powstanie Zarębków
 • OKRES STAROPOLSKI
  • Gospodarka Wojnarowskich herbu Skołobot
  • Walerian Grzywa Poradowski herbu Korab
  • Kazimirscy herbu Bibersztein
  • Powstanie polan włościańskich
  • Hieronim Przyłęcki herbu Śreniawa i jego spadkobiercy
  • Zmiany we wsi i nowi osadnicy
  • Gaspar z Cieni Cieński herbu Pomian
  • Jan Lisicki herbu Prus i Barbara z Janickich
 • WIEŚ W EPOCE GALICYJSKIEJ (1772–1918)
 • LISICCY HERBU PRUS
  • Nowe rządy, nowe czasy
  • Pierwsza numeracja domów
  • Regulacja spraw politycznych i publicznych
  • Romuald Lisicki i nowe uniwersały cesarskie
  • Rodzina Romualda Lisickiego
  • Ludność wiejska – status społeczno-prawny, wojsko, pańszczyzna
  • Pomiary gruntowe i podatki
  • Wieś w metryce józefińskiej
  • Kościół – dochody, obrzędy i budowle
  • Księga powszechnych ustaw obywatelskich a księgi metrykalne
  • Powstanie cmentarza „za wsią”
  • Gospodarowanie Romualda w relacjach ze wsią
  • Metryka franciszkańska i pierwsza mapa katastralna
 • PRZERWA-TETMAJEROWIE
  • Rodzina Leona Tetmajera
  • Rabacja i sprawy wojskowe
  • Zniesienie pańszczyzny i uwłaszczenie włościan
  • Witowice Dolne – drugi dom Tetmajerów
  • Sprawy sądowe i publiczne
  • Sprawy kościelne i szkolne
  • Zmierzch rodu Przerwy-Tetmajerów we wsi
  • Księgi wieczyste
  • Sytuacja materialna i zdrowotna ludności wiejskiej
  • Szkoła – Państwo Bryjewscy
  • Wieś oczyma Stanisława Bryjewskiego i Stanisława Cerchy
  • Sprawy wojskowe i emigracja
 • LGOCCY HERBU JASTRZĘBIEC
  • Kazimierz Lgocki i Justyna Kamila Tetmajerówna
  • Rodzina Aleksandra Lgockiego i Anieli ze Szczytnickich
  • Rodzina Stanisława Lgockiego i Karoliny z Meysnerów
  • Wieś w przededniu I wojny światowej
  • Regulacja potoku Łopuszna
  • I wojna światowa i odzyskanie niepodległości
 • WIEŚ DO 1945 ROKU Z PÓŹNIEJSZYMI WAŻNYMI ZDARZENIAMI
 • CZAS MIĘDZYWOJENNY
  • Podział majątku dworskiego i losy Lgockich
  • Kietlińscy – ostatni właściciele dworu
  • Życie polityczne, gospodarcze i społeczne wsi
  • Szkoła – Państwo Tischnerowie
  • Parafia, kościół i cmentarz
 • II WOJNA ŚWIATOWA
 • PODSUMOWANIE RUCHU LUDNOŚCI
  • Urodzenia, śluby, zgony
  • Migracje wewnętrzne i emigracja
 • ZAŁĄCZNIK. Tablice gruntowe i demograficzne
  • Spis fotografii
  • Spis tabel
  • Spis tablic
  • Spis diagramów
  • Spis map
 • Bibliografia

do góry ⇑

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.