edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Janusz Zawiła-Niedźwiecki

http://nauka-polska.opi.org.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=86111&lang=pl

https://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Zawiła-Niedżwiecki


Od kilkunastu lat pracownik naukowy Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, dziekan Wydziału Zarządzania (2016-2020), członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2012-2015), członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji (2016-2018), w różnych okresach członek Rady Naukowej GIODO, wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego GPW, członek Zespołu Badań i Rozwoju NOT, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Łączności.
Redaktor naukowy książek „Informatyka gospodarcza” (4 tomy, 2010) i „Zarządzanie ryzykiem operacyjnym” (2008).
Autor książki „Ciągłość działania organizacji” oraz kilkudziesięciu artykułów i referatów konferencyjnych naukowych i zawodowych z zakresu zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwem i ciągłością działania.
Równocześnie menedżer praktyk, w przeszłości m.in. w NBP, POL-MOT, Giełdzie Papierów Wartościowych, Fund Services, Grupie PZU, Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Obecnie pełnomocnik Rektora Politechniki Warszawskiej ds. informatyzacji.
W roku 1998 jako dyrektor IT Giełdy laureat nagrody „Lider Informatyki” przyznawanej przez Computerworld.
Członek założyciel polskiego oddziału stowarzyszenia ISACA, przewodniczący Rady Fundacji im. Prof. Kazimierza Bartla.


www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Bezpieczeństwo systemów informacyjnych
Cloud computing w sektorze finansowym
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania organizacji
Operational risk as a problematic triad: risk - resource security - business continuity
Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym
Nadzór bankowy w Polsce (Promotor pracy doktorskiej)
Od zarządzania ryzykiem operacyjnym do publicznego zarządzania kryzysowego
Przewodnik opracowywania rozprawy doktorskiej w naukach o zarządzaniu Nowość!