Jan Krzysztof Solarz

– prof. dr hab. Jan Krzysztof Solarz jest kierownikiem Katedry Bankowości i Ubezpieczeń Społecznej Akademii Nauk. Instytucjonalnymi analizami porównawczymi zajmuje się od ukazania się Narodowych stylów zarządzania (1984). Rezultaty swoich badań zawarł w monografiach Bankowość międzynarodowa (2004), Nanofinanse (2012). Podręcznik Komparatystyka finansów (2015) został rekomendowany przez Komitet Nauk o Finansach PAN.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Holistic management of the COVID-19 pandemic Nowość!
Całościowe zarządzanie ryzykiem systemowym. Pandemia COVID-19 Nowość!
Ewolucja instytucjonalna systemów finansowych w Holandii i w Japonii
Elementy filozofii i metodologii nauk ekonomicznych (Recenzent)