Wydane publikacje


Smart city
drukpdfepubmobi

Smart city

Modele, generacje,pomiar i kierunki rozwoju

Konrad Henryk Bachanek, Ewa Puzio, Blanka Tundys

Recenzent: dr hab. Marta Starostka-Patyk, prof. PCz

Publikacje elektroniczne

PDF3,2 MB
ISBN: 978-83-66395-28-2
ePUB5,2 MB
ISBN: 978-83-66395-29-9
MOBI 15,5 MB
ISBN: 978-83-66395-30-5

czytelnia on-line ibuk.plebookpoint.plgdzie kupić/przeczytać
Publikacja drukowana

95.00 PLN


oprawa oprawa miękka, klejona
format: B5
liczba stron : 210
wydana: lipiec 2022
ISBN: 978-83-66395-27-5

gdzie kupić/przeczytać
    opis    
spis treści
Monografia przybliża Czytelnikom problematykę związaną z inteligentnymi miastami. Zawarto w niej szerokie spektrum zagadnień teoretycznych dotyczących samych miast i rozwoju miast inteligentnych, co powinno przyczynić się do lepszego zrozumienia przez Czytelnika istoty tworzenia i wspierania nowoczesnych koncepcji zarządzania miastem. Publikacja ta to także przewodnik po dobrych praktykach w zakresie implementacji rozwiązań smart city na świecie. Celem naukowo-badawczym było zebranie i uporządkowanie wiedzy, a co za tym idzie również terminologii związanej ze smart city, jak również uzupełnienie materiału teoretycznego przykładami praktycznymi.

Oprócz posiadanych walorów merytorycznych i poznawczych dla Czytelników, monografia pełni funkcję podręcznika akademickiego. Autorzy starali się w sposób jak najbardziej przystępny zaprezentować trudne, nie do końca jednoznacznie zdefiniowane zagadnienia, w tym etapy rozwoju, generację i architekturę rozwiązań związanych ze smart city. Opisano ich specyfikę oraz podano przykłady inteligentnych miast. Zagadnienia omówiono w sposób kompleksowy, syntetyczny i komunikatywny.
 • Wstęp
 • Część I. Ewolucja, tendencje rozwojowe i wyzwania współczesnych miast
  • 1. Miasto i jego struktura jako płaszczyzna rozwoju smart city
   • 1.1. Rozwój jednostek osadniczych w ujęciu teoretycznym. Urbanizacja i zjawiska pokrewne
   • 1.2. Urban sprawl i smart growth – wyzwania współczesnych miast
   • 1.3. Nowe kierunki i perspektywy rozwoju miast – metropolizacja, global, world, green, slow i resilience cities
  • 2. Zrównoważony rozwój i mobilność miejska
   • 2.1. Zrównoważony rozwój – odniesienie zakresu definicyjnego do struktur miejskich
   • 2.2. Zrównoważony rozwój miast
   • 2.3. Zrównoważona mobilność miejska – ujęcie definicyjne
   • 2.4. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – SUMP
  • 3. Inteligentne miasto – obszary, generacje, modele
   • 3.1. Smart city w ujęciu definicyjnym
   • 3.2. Etapy rozwoju, architektura i interesariusze smart city
   • 3.3. Generacje i poziomy dojrzałości smart city
   • 3.4. Analiza wskaźnikowa i pomiar inteligentnego miasta
   • 3.5. Kognitywistyka w rozwoju smart city. Schematy implementacji
   • 3.6. Korzyści i bariery wdrażania koncepcji smart city. Kierunki rozwoju inteligentnych miast
   • 3.7. Smart city – ujęcie modelowe
 • Część II. Praktyczne ujęcie koncepcji smart city
  • 4. Systemy wsparcia rozwoju miast – logistyczne, energetyczne, informatyczne
   • 4.1. Logistyczne wsparcie inteligentnych miast
   • 4.2. Miasta inteligentne energetycznie – efektywność energetyczna w smart city
   • 4.3. Elektromobilność w inteligentnych miastach
   • 4.4. ICT jako element wsparcia inteligentnych miasta – wybrane przykłady
  • 5. Studia przypadków – dobre praktyki smart city – analiza, diagnoza i ocena wybranych koncepcji
   • 5.1. Europa
    • 5.1.1. Wiedeń – najinteligentniejsze miasto na świecie
    • 5.1.2. Londyn – transport i jakość powietrza jako filary inteligentnego miasta
    • 5.1.3. Kopenhaga – najprzyjaźniejsze miasto na świecie
   • 5.2. Azja
    • 5.2.1. Songdo – nowoczesne miasto zbudowane od podstaw
    • 5.2.2. Masdar – zielone miasto przyszłości na pustyni
    • 5.2.3. Singapur jako Smart Nation
    • 5.2.4. Shenzhen liderem utylizacji odpadów – wizja przyszłości
   • 5.3. Ameryka Północna
    • 5.3.1. St. Albert – aspekty społeczne jako element strategii Master Plan Smart City
    • 5.3.2. Toronto – innowacyjny lider wdrożenia koncepcji smart city
   • 5.4. Australia
   • 5.5. Afryka
    • 5.5.1. Nairobi – technologie komunikacyjne jako priorytet smart city
    • 5.5.2. Kapsztad – zarządzanie ryzykiem jako element inteligentnego miasta
   • 5.6. Praktyczne rozwiązania koncepcji smart city – przegląd wybranych koncepcji
 • Zakończenie
 • Bibliografia
 • Indeks

do góry ⇑

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.