Wydane publikacjeWarning: Undefined array key "warbezzapow" in /home/virtualki/236725/publikacje.php on line 135

Warning: Undefined array key "warszuk" in /home/virtualki/236725/publikacje.php on line 135

Warning: Undefined array key "warbezzapow" in /home/virtualki/236725/publikacje.php on line 145

Warning: Undefined array key "warszuk" in /home/virtualki/236725/publikacje.php on line 145
wyświetl
widok szczegółowy   widok skrócony
( ilość: 71 )
strona:     1 2 3 4  »  Il.str.: 4 Il.publik./str.:
Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw rodzinnych
drukpdf

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw rodzinnych

nowość

Ada Domańska, Agnieszka Gryglicka, Robert Zajkowski, Beata Żukowska

W pracy zaprezentowano wyniki badań przedstawiające diagnozę stanu zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce. Szczególną zaletą opracowania jest zarysowanie możliwie szerokiego kontekstu badawczego, jaki do tej pory nie był eksplorowany w warunkach polskich.

Zarządzanie ryzykiem podatkowym
drukpdfepubmobi

Zarządzanie ryzykiem podatkowym

nowość

Nina Dubiel

Recenzenci: dr inż. hab. Roman Kotapski, prof. UE we Wrocławiu; dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW

Recenzent pracy doktorskiej: dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof UEW

Autorka, wieloletni pracownik administracji skarbowej i ekspert, przedstawia owoc swych doświadczeń zawodowych oraz dociekań naukowych w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym. Pokazuje jak uzyskać równowagę biznesową pomiędzy obowiązkiem przedsiębiorcy, którego niedopełnienie może mieć skutki karno-skarbowe, a potencjałem konstruktywnej optymalizacji podatkowej. Opisuje to w ujęciu prawno-skarbowym, organizacyjnym i zarządczym.

Organizacyjne wyzwania wobec zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi – wybrane aspekty
drukpdfepubmobi

Organizacyjne wyzwania wobec zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi – wybrane aspekty

nowość

Redakcja naukowa: Małgorzata Tyrańska

Urszula Bukowska, Ireneusz Rynduch, Mariusz Sołtysik, Konrad Szczukiewicz, Robert Szydło, Małgorzata Tyrańska, Sylwia Wiśniewska, Piotr Zając

Recenzent: dr hab. Izabela Stańczyk, prof. UJ

Praca porusza aktualny temat zrównoważonego rozwoju, zawężając go do ZZL: sprawiedliwe traktowanie, rozwój kompetencji, zdrowie i dobrostan pracowników.

Antropocen bez tajemnic
drukpdfepubmobi

Antropocen bez tajemnic

nowość

Nathanaël Wallenhorst

Tłumaczenie:  Dorota Ostrowska-Furmanek

Wstęp do wyd. polskiego: prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka

Książka poświęcona nowej epoce geologicznej (antropocenowi), kształtowanej przez działalność człowieka – niestety niekoniecznie dla dobra naszej planety.

Przewodnik opracowywania rozprawy doktorskiej w naukach o zarządzaniu
drukpdfepubmobi

Przewodnik opracowywania rozprawy doktorskiej w naukach o zarządzaniu

Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Opinie: prof. dr hab. Grażyna Gierszewska, PW; prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, SGH

Przewodnik jest zbiorem rad doświadczonego promotora doktoratów jak sprawnie i skutecznie przygotować rozprawę doktorską z zakresu nauk o zarządzaniu.

Łopuszna. Tajemnice wieków
drukpdf

Łopuszna. Tajemnice wieków

Danuta Luberda

Recenzent: dr hab. Krzysztof Ślusarek, Inst. Historii UJ

Osobista opowieść rodowitej łopusznianki o podhalańskiej wsi Łopuszna, obejmująca dzieje miejscowości od czasów najdawniejszych do drugiej połowy XX w.

Ekonomiczno-prawne uwarunkowania funkcjonowania państwa i przedsiębiorstw
drukpdfepubmobi

Ekonomiczno-prawne uwarunkowania funkcjonowania państwa i przedsiębiorstw

nowość

Redakcja naukowa: Katarzyna Maj-Serwatka, Katarzyna Stabryła-Chudzio

Jakub Koczar, Katarzyna Maj-Serwatka, Magdalena Pastuszak, Jakub Piksa, Julia Podobińska, Patrycja Sitarz, Katarzyna Stabryła-Chudzio, Gabriela Strojna, Monika Suder, Dominika Żak

Recenzent: dr hab. Jacek Tomkiewicz, prof. ALK

Red. statystyczna: dr Małgorzata Ćwiek, UE Kraków

Monografia poświęcona wielu problemom społeczno-gospodarczym, stanowiącym wyzwanie zarówno dla polityki fiskalnej, jak i dla zarządzających przedsiębiorstwami.

Tajna drukarnia WOLNOŚĆ na Targowej 47
drukpdf

Tajna drukarnia WOLNOŚĆ na Targowej 47

Małgorzata Mycke-Dominko

Tajna drukarnia WOLNOŚĆ - przez wiele lat oficjalnie o niej nie pisano. Przyczyną tego zapewne było to, że drukarnia działała dla OPW (Obóz Polski Walczącej) i KON (Konwent Organizacji Niepodległościowych) oraz drukowano w niej pisma i ulotki przeciwko obydwóm okupantom – Niemcom i Związkowi Radzieckiemu.

Smart city
drukpdfepubmobi

Smart city

Modele, generacje,pomiar i kierunki rozwoju

Konrad Henryk Bachanek, Ewa Puzio, Blanka Tundys

Recenzent: dr hab. Marta Starostka-Patyk, prof. PCz

Monografia przybliża problematykę inteligentnych miast. To także przewodnik po dobrych praktykach w zakresie implementacji rozwiązań smart city na świecie.

Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów
drukpdfepubmobi

Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów

Omówienie, przepisy, wzory pism

Radosław Giętkowski

Recenzent: dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka, prof. UW

Kompendium wiedzy z zakresu prawa i postępowania dyscyplinarnego dotyczące studentów i doktorantów adresowane do wszystkich członków społeczności akademickiej

Patroni ulicy Braci Mycków w Piotrkowie Trybunalskim
drukpdf

Patroni ulicy Braci Mycków w Piotrkowie Trybunalskim

Małgorzata Mycke-Dominko, Kazimierz Mycke

Patronami małej uliczki „Braci Mycków” w Piotrkowie Trybunalskim są: Stefan, Kazimierz, Mieczysław, Jerzy i Juliusz, synowie Feliksa i Walerii

Listy Kazimierza do żony Rozalii z 1914 roku
drukpdf

Listy Kazimierza do żony Rozalii z 1914 roku

Leszek Czerwosz, Magdalena Czerwosz

Historia Rozalii i Kazimierza Czerwoszów, młodego małżeństwa z Łopusznej i Nowej Białej, opowiedziana przez ich wnuków, którzy wykorzystali stare listy. Wspólny byt Rozalii i Kazimierza przerwała I wojna światowa zaledwie kilka lat po ślubie.

Rewitalizacja miast we współpracy z podmiotem prywatnym w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
drukpdfepubmobi

Rewitalizacja miast we współpracy z podmiotem prywatnym w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Dagmara Hajdys, Magdalena Ślebocka

Recenzent: prof. dr hab. Krystyna Kietlińska

Procesy zmiany uwarunkowań ekonomiczno-społecznych i przestrzennych – korzyści i zagrożenia wynikające z realizacji partnerskich projektów rewitalizacyjnych

Holistic management of the COVID-19 pandemic
drukpdfepubmobi

Holistic management of the COVID-19 pandemic

Jan Krzysztof Solarz, Krzysztof Waliszewski

Recenzent: prof. dr hab. Stanisław Flejterski

Pioneering use of the experience of systemic risk management for pandemic analysis and scenarios

O czytaniu
drukpdfepubmobi

O czytaniu

Uczyć polskiego w niełatwych czasach

Barbara Kryda

Każdy tekst literacki (jak każde dzieło sztuki) jest próbą wyrażenia jakiegoś sposobu widzenia świata – na większą czy mniejszą skalę.

konf. UEK 2020
drukpdf

konf. UEK 2020

Redakcja naukowa: Beata Ciałowicz

This monograph presents some interesting applications of quantitative methods in studying the phenomena of economic processes using mathematical knowledge and tools. The area of scientific research is diversified and covers topics relating to macroeconomics, consumer theory, socio-economic development, households quality of life, heteroskedastic Vector Autoregressive models and credit risk models.

Całościowe zarządzanie ryzykiem systemowym. Pandemia COVID-19
drukpdfepubmobi

Całościowe zarządzanie ryzykiem systemowym. Pandemia COVID-19

Jan Krzysztof Solarz, Krzysztof Waliszewski

Recenzent: prof. dr hab. Stanisław Flejterski

Studium ekonomiczno-finansowe COVID-19. Pionierskie wykorzystanie doświadczeń zarządzania ryzykiem systemowym do analizy przebiegu i scenariuszy rozwoju pandemii.

Kreowanie wizerunku kandydata na urząd publiczny w Polsce
drukpdfepubmobi

Kreowanie wizerunku kandydata na urząd publiczny w Polsce

Adam Figiel, Magda Ziembińska

Recenzenci: dr hab. Ewa Glińska, prof. PB; dr hab. Tomasz Kafel, prof. UEK

Autorzy wykazują, że odpowiednio dobrana strategia budowania wizerunku kandydata na urząd publiczny, stanowi istotny czynnik sukcesu wyborczego.

Sztuczna inteligencja w kreowaniu wartości organizacji
drukpdfepubmobi

Sztuczna inteligencja w kreowaniu wartości organizacji

Andrzej Wodecki

Recenzenci: prof. dr hab. Bohdan Jung; prof. dr hab. inż Cezary Orłowski

Książka była podstawą pozytywnie  zakończonej procedury habilitacyjnej
Książka była podstawą pozytywnie
zakończonej procedury habilitacyjnej

Analiza modeli generowania wartości przez firmy wykorzystujące sztuczną inteligencję w swoich produktach, usługach i zasadach prowadzenia biznesu, a także wyzwania i niezbędne kompetencje.


strona:     1 2 3 4  »  Il.str.: 4

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.