Wydane publikacje


Ekonomiczno-prawne uwarunkowania funkcjonowania państwa i przedsiębiorstw
drukpdfepubmobi

Ekonomiczno-prawne uwarunkowania funkcjonowania państwa i przedsiębiorstw

nowość

Redakcja naukowa: Katarzyna Maj-Serwatka, Katarzyna Stabryła-Chudzio

Jakub Koczar, Katarzyna Maj-Serwatka, Magdalena Pastuszak, Jakub Piksa, Julia Podobińska, Patrycja Sitarz, Katarzyna Stabryła-Chudzio, Gabriela Strojna, Monika Suder, Dominika Żak

Recenzent: dr hab. Jacek Tomkiewicz, prof. ALK

Red. statystyczna: dr Małgorzata Ćwiek, UE Kraków

Publikacje elektroniczne

PDF
ISBN: 978-83-66395-48-0
ePUB
ISBN: 978-83-66395-49-7
MOBI 
ISBN: 978-83-66395-50-3

ebookpoint.plgdzie kupić/przeczytać
Publikacja drukowana

89.00 PLN


oprawa miękka, klejona
format: B5
liczba stron : 185
wydana: wrzesień 2023
ISBN: 978-83-66395-47-3

gdzie kupić/przeczytać
    opis    
spis treści
Bieżące wyzwania gospodarcze i społeczne stanowią konsekwencję doświadczeń z ostatnich trzech lat i choć stworzono środki zaradcze, to często wciąż są one niedopracowane lub wręcz chybione. Obok doświadczeń pandemii teraźniejsza sytuacja społeczno-gospodarcza jest osadzona w kontekście geopolitycznym, w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Istniejące wyzwania dotyczą przede wszystkim stabilnych finansów publicznych nastawionych na zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy, zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i ochrony granic, przeciwdziałania zmianom klimatycznym i transformacji gospodarki w trosce o środowisko i człowieka, wzmacniania potencjału przedsiębiorstw i tworzenia nowoczesnej gospodarki cyfrowej, wreszcie, sprzyjania włączeniu społecznemu.

Monografia została poświęcona wielu bieżącym problemom społeczno-gospodarczym, stanowiącym wyzwanie zarówno dla polityki fiskalnej, jak i dla zarządzających przedsiębiorstwami w dobie dynamicznie zachodzących zmian otoczenia. Praca składa się z dwóch części, w których zawarto dziewięć rozdziałów. Osiem z nich napisanych zostało przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie należących do Koła Naukowego „Finanse i Podatki”, a autorkami jednego są adiunkci Instytutu Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Wstęp

 • Część 1. Realizacja polityki państwa w turbulentnym otoczeniu – wybrane problemy

 • Rozdział 1. Kompetencje cyfrowe społeczeństwa w Polsce na tle pozostałych państw Unii Europejskiej – wyzwania dla polityki edukacyjnej
  • 1.1. Wprowadzenie
  • 1.2. Polityka edukacyjna w odpowiedzi na zmieniające się uwarunkowania społeczno-gospodarcze
  • 1.3. Polityka unijna w kontekście wyzwań w obszarze cyfryzacji
  • 1.4. Źródła danych i metoda badawcza
  • 1.5. Poziom umiejętności cyfrowych w krajach Unii Europejskiej – wyniki badań
  • 1.6. Podsumowanie
 • Rozdział 2. Rola podatków ekologicznych w realizacji polityki ochrony środowiska w wybranych państwach Unii Europejskiej w latach 2011–2020
  • 2.1. Wprowadzenie
  • 2.2. Rola podatków ekologicznych w ochronie środowiska
  • 2.3. Podatki środowiskowe w regulacjach polskich i unijnych
  • 2.4. Analiza znaczenia podatków środowiskowych w wybranych krajach UE w latach 2011–2020
  • 2.5. Podsumowanie
 • Rozdział 3. Konsekwencje Brexitu dla polsko-brytyjskiej wymiany handlowej
  • 3.1. Wprowadzenie
  • 3.2. Geneza i etapy wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej
  • 3.3. Konsekwencje Brexitu dla importu towarów do Polski
  • 3.4. Wielka Brytania jako państwo trzecie a wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
  • 3.5. Podsumowanie
 • Rozdział 4. Prawne i ekonomiczne determinanty zmian wynagrodzeń w Polsce w latach 2021–2022
  • 4.1. Wprowadzenie
  • 4.2. Polityka monetarna i fiskalna
  • 4.3. Polski Ład
  • 4.4. Wynagrodzenia w kwotach nominalnych i realnych
  • 4.5. Podsumowanie
 • Rozdział 5. Zakres samodzielności dochodowej wybranych miast na prawach powiatu w Polsce na przykładzie podatku od środków transportowych
  • 5.1. Wprowadzenie
  • 5.2. Samodzielność dochodowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
   • 5.2.1. Istota miast na prawach powiatu
   • 5.2.2. Zasada samodzielności dochodowej jednostek samorządu terytorialnego
   • 5.2.3. Budżet miasta na prawach powiatu jako budżet gminy
  • 5.3. Podatek od środków transportowych jako przykład realizowania samodzielności dochodowej gminy
   • 5.3.1. Dochody podatkowe w budżecie miasta na prawach powiatu
   • 5.3.2. Władztwo podatkowe miast na prawach powiatu w zakresie podatku od środków transportowych
  • 5.4. Porównanie wybranych miast na prawach powiatu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pod względem wpływów z podatku od środków transportowych
   • 5.4.1. Prezentacja jednostek badawczych
   • 5.4.2. Prezentacja wyników badania
  • 5.5. Podsumowanie

 • Część 2. Ekonomiczne i prawne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw

 • Rozdział 6. Struktury rynkowe w świetle wybranych szkół ekonomicznych
  • 6.1. Wprowadzenie
  • 6.2. Istota i klasyfikacja struktur rynkowych
  • 6.3. Analiza porównawcza poglądów przedstawicieli wybranych szkół ekonomicznych na struktury rynkowe
  • 6.4. Podsumowanie
 • Rozdział 7. Odpowiedzialność przebijająca – analiza porównawcza w wybranych systemach prawnych na świecie i w Polsce
  • 7.1. Wprowadzenie
  • 7.2. Przegląd teorii koncepcji odpowiedzialności przebijającej wspólników w spółce kapitałowej
  • 7.3. Odpowiedzialność przebijająca w polskim systemie prawnym
  • 7.4. Zasada „piercing corporate veil” w orzecznictwie i ustawodawstwie wybranych państw
  • 7.5. Podsumowanie
 • Rozdział 8. Zróżnicowanie zakresu występowania i rodzajów oszustw finansowych w zależności od branży – próba oceny
  • 8.1. Wprowadzenie
  • 8.2. Teoretyczne aspekty oszustw finansowych
  • 8.3. Mechanizmy oszustw finansowych
  • 8.4. Źródła danych i metoda badawcza
  • 8.5. Analiza oszustw finansowych w latach 2010–2022
  • 8.6. Podsumowanie
 • Rozdział 9. Analiza wpływu wybranych czynników na wynagrodzenia kadry zarządzającej na przykładzie spółek notowanych na GPW
  • 9.1. Wprowadzenie
  • 9.2. Zakres odpowiedzialności zarządu spółki
  • 9.3. Determinanty wynagradzania kadry zarządzającej
  • 9.4. Zasady wynagradzania członków organów zarządzających
  • 9.5. Analiza wynagrodzeń kadry zarządzającej
   • 9.5.1. Źródła danych i metody badawcze
   • 9.5.2. Wyniki badań
  • 9.6. Podsumowanie
 • Spis tabel
 • Spis rysunków
 • Bibliografia

do góry ⇑

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.