Wydane publikacje


Zarządzanie finansami państwa i zarządzanie przedsiębiorstwami a wyzwania społeczno-gospodarcze
drukpdfepubmobi

Zarządzanie finansami państwa i zarządzanie przedsiębiorstwami a wyzwania społeczno-gospodarcze

Redakcja naukowa: Katarzyna Maj-Waśniowska, Katarzyna Stabryła-Chudzio

Jakub Koczar, Patrycja Sitarz, Bartłomiej Siwek, Gabriela Strojna, Monika Suder, Paulina Szostecka, Joanna Śliwa, Dominika Żak

Recenzent: dr hab. Jacek Tomkiewicz, prof. ALK

Publikacje elektroniczne

PDF2,5 MB
ISBN: 978-83-66395-34-3
ePUB3,8 MB
ISBN: 978-83-66395-35-0
MOBI 11 MB
ISBN: 978-83-66395-36-7

czytelnia on-line ibuk.plebookpoint.plgdzie kupić/przeczytać
Publikacja drukowana

89.00 PLN


oprawa oprawa miękka, klejona
format: B5
liczba stron : 168
wydana: wrzesień 2022
ISBN: 978-83-66395-33-6

gdzie kupić/przeczytać
    opis    
spis treści
Książka składa się z dwóch części zawierających osiem rozdziałow.

Część pierwsza zatytułowana „Kierunki zmian w polityce podatkowej państwa” odnosi się do analizy rozwiązań z zakresu wybranych podatków w Polsce – stanowiących zarówno dochód budżetu państwa, tj. podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i wybranych podatków lokalnych. Skupiono się zwłaszcza na ocenie prawno-ekonomicznej podatków ze szczególnym uwzględnieniem ich wydajności fiskalnej i tym samym realizacji przez nie funkcji fiskalnej oraz ocenie skutków zmian przepisów prawa podatkowego.

W części drugiej – „Rola współczesnego przedsiębiorstwa w gospodarce i społeczeństwie” – omówiono najważniejsze wyzwania dla przedsiębiorstw w dobie zachodzących zmian społeczno-gospodarczych. Rozważania te poświęcono przede wszystkim zagadnieniom nadzoru korporacyjnego, u podstaw którego leży dbałośc o interesy społeczne i ochrone środowiska, oraz koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR). W kontekście działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska wskazano na unijne uregulowania prawne i instrumenty stosowane do osiągnięcia celów w obszarze zielonej polityki.
 • Wstęp
 • Część I. Kierunki zmian w polityce podatkowej państwa
 • Rozdział 1. Ewolucja podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce – 30 lat doświadczeń
  • 1.1. Wprowadzenie
  • 1.2. Istota podatku dochodowego od osób fizycznych
  • 1.3. Ewolucja podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce w latach 1991–2021
  • 1.4. Ocena wpływu wybranych elementów konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych na jego wydajność fiskalną
  • 1.5. Polski Ład – ewolucja czy rewolucja podatkowa?
  • 1.6. Podsumowanie
 • Rozdział 2. Ocena systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
  • 2.1. Wprowadzenie
  • 2.2. Systemy opodatkowania nieruchomości
  • 2.3. Zasady opodatkowania nieruchomości w Polsce
  • 2.4. Charakterystyka podatków od nieruchomości na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej
  • 2.5. Analiza wysokości obciążeń i znaczenia fiskalnego podatków od nieruchomości w Polsce na tle wybranych państw Unii Europejskiej
  • 2.6. Podsumowanie
 • Rozdział 3. Kontrowersje wokół podatku od czynności cywilnoprawnych – przesłanki i kierunki jego zmian
  • 3.1. Wprowadzenie
  • 3.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych w polskim systemie podatkowym
  • 3.3. Analiza wydajności fiskalnej podatku od czynności cywilnoprawnych
  • 3.4. Możliwe kierunki zmian prawnych w podatku od czynności cywilnoprawnych
  • 3.5. Podsumowanie
 • Rozdział 4. Podatkowa konkurencja a podatkowa współpraca w Unii Europejskiej na przykładzie podatku dochodowego od osób prawnych
  • 4.1. Wprowadzenie
  • 4.2. Istota konkurencji podatkowej i jej zakres w Unii Europejskiej
  • 4.3. Raje podatkowe jako przejaw konkurencji podatkowej
  • 4.4. Idea współpracy podatkowej w UE – w kierunku pogłębionej harmonizacji
  • 4.5. Podsumowanie
 • Część II. Rola współczesnego przedsiębiorstwa w gospodarce i społeczeństwie
 • Rozdział 5. Realizacja zasad ładu korporacyjnego przez spółki publiczne notowane na GPW
  • 5.1. Wprowadzenie
  • 5.2. Istota nadzoru korporacyjnego
  • 5.3. Rozwój nadzoru korporacyjnego w Polsce
  • 5.4. Ramy ładu korporacyjnego w Unii Europejskiej a zasady ładu korporacyjnego w Polsce
  • 5.5. Ocena stosowania zasad nadzoru korporacyjnego przez spółki publiczne notowane na GPW
  • 5.6. Wyzwania ładu korporacyjnego w świetle Europejskiego Zielonego Ładu
  • 5.7. Podsumowanie
 • Rozdział 6. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako obszar raportowania informacji pozafinansowych
  • 6.1. Wprowadzenie
  • 6.2. Istota i podstawy prawne raportowania pozafinansowego
  • 6.3. Społeczna odpowiedzialność biznesu a raportowanie niefinansowe
  • 6.4. Standardy i koncepcje teoretyczne raportowania informacji o CSR
  • 6.5. Praktyka raportowania społecznej odpowiedzialności w wybranych spółkach z WIG20
  • 6.6. Podsumowanie
 • Rozdział 7. Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu przez polskie spółki energetyczne notowane na GPW
  • 7.1. Wprowadzenie
  • 7.2. CSR jako obszar raportowania niefinansowego
  • 7.3. Standardy raportowania CSR
  • 7.4. Powszechność raportowania danych pozafinansowych przez polskie spółki z sektora energetycznego notowane na GPW
  • 7.5. Podsumowanie
 • Rozdział 8. Kierunki działań i ocena stopnia realizacji zielonej polityki Unii Europejskiej
  • 8.1. Wprowadzenie
  • 8.2. Istota zielonej gospodarki i rola regulacji środowiskowych
  • 8.3. Rozwój i wyzwania polityki środowiskowej w Unii Europejskiej
  • 8.4. Cele i działania Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska
  • 8.5. Wykorzystanie instrumentów do osiągania celów ochrony środowiska w Unii Europejskiej
  • 8.6. Podsumowanie
 • Spis rysunków
 • Spis tabel
 • Bibliografia

do góry ⇑

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.