Wydane publikacje


Rewitalizacja miast we współpracy z podmiotem prywatnym w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
drukpdfepubmobi

Rewitalizacja miast we współpracy z podmiotem prywatnym w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Dagmara Hajdys, Magdalena Ślebocka

Recenzent: prof. dr hab. Krystyna Kietlińska

Publikacje elektroniczne

PDF2,7 MB
ISBN: 978-83-66395-12-1
ePUB2,5 MB
ISBN: 978-83-66395-13-8
MOBI 6,5 MB
ISBN: 978-83-66395-14-5

ebookpoint.plgdzie kupić/przeczytać
Publikacja drukowana

59.00 PLN


oprawa miękka, klejona
format: B5
liczba stron : 144
wydana: styczeń 2021
ISBN: 978-83-66395-11-4

gdzie kupić/przeczytać
    opis    
spis treści
Ciągle postępująca degradacja tkanki miejskiej, permanentny brak środków pieniężnych będących w dyspozycji samorządu terytorialnego powoduje, że jednostki samorządowe coraz częściej poszukują alternatywnych form finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych, sięgając po dotychczas niewykorzystywane w tym procesie narzędzia. Treścią publikacji jest wykorzystanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji projektów rewitalizacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jest to pierwsza publikacja łącząca dwa ważne, z punktu widzenia władz lokalnych, zagadnienia przywracania zdegradowanych obszarów tkanki miejskiej do prawidłowych funkcji społeczno-gospodarczych przy wykorzystaniu prywatnego kapitału w ramach długookresowej współpracy z podmiotem prywatnym.
Użyteczność informacji zawartych w tej publikacji sprawi, że książka powinna trafić do większego grona odbiorców. Adresatami publikacji mogą być: środowisko akademickie, w tym studenci (kierunków ekonomicznych czy technicznych) przygotowujący prace licencjackie, magisterskie, doktoranci, pracownicy administracji samorządowej ale także szeroko pojęte grono interesariuszy, inwestorów i osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z rewitalizacją .
 • Wstęp
 • 1. Rewitalizacja jako kluczowy czynnik odnowy zdegradowanej tkanki miejskiej
  • 1.1. Rewitalizacja obszarów miejskich – definicja, istota i znaczenie
  • 1.2. Uwarunkowania prawne procesów rewitalizacji
   • 1.2.1. Ramy prawne rewitalizacji
   • 1.2.2. Krajowe ramy strategiczne rewitalizacji w Polsce
   • 1.2.3. Lokalne ramy rewitalizacji
  • 1.3. Przesłanki rewitalizacji obszarów miejskich
  • 1.4. Obszary i fazy rewitalizacji
  • 1.5. Instrumenty rewitalizacji miast
   • 1.5.1. Instrumenty planistyczne
   • 1.5.2. Instrumenty prawno-organizacyjne
   • 1.5.3. Instrumenty ekonomiczne
 • 2. Finansowanie projektów rewitalizacyjnych
  • 2.1. Modele procesów rewitalizacji
  • 2.2. Zarządzanie procesem rewitalizacji
  • 2.3. Źródła finansowania procesów rewitalizacji
   • 2.3.1. Finansowanie niekomercyjne rewitalizacji
   • 2.3.2. Finansowanie komercyjne
   • 2.3.3. Inicjatywa JESSICA w finansowaniu projektów rewitalizacyjnych
  • 2.4. Pomiar efektów rewitalizacji obszarów miejskich. Ewaluacja i monitoring procesów rewitalizacji obszarów miejskich
 • 3. Partnerstwo publiczno-prywatne w procesach rewitalizacji
  • 3.1. Partnerstwo publiczno-prywatne. Istota i znaczenie
  • 3.2. Uwarunkowania prawne i instytucjonalne partnerstwa publiczno-prywatnego w kontekście rewitalizacji
   • 3.2.1. Regulacje ustawowe i dokumenty strategiczne partnerstwa publiczno-prywatnego
   • 3.2.2. Instytucje wspierające partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce
  • 3.3. Działania identyfikujące zastosowanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w procesach rewitalizacji
  • 3.4. Ryzyko w procesie rewitalizacji realizowanej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
  • 3.5. Korzyści i bariery wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego w procesach rewitalizacji
  • 3.6. Montaż finansowy projektów rewitalizacji realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
 • 4. Diagnoza rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze rewitalizacji
  • 4.1. Projekty rewitalizacyjne na tle rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Europie
  • 4.2. Projekty rewitalizacyjne na tle rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce
  • 4.3. Przykłady rewitalizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce
  • 4.4. Aktualne tendencje w rewitalizacji realizowanej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Wnioski i rekomendacje
 • Bibliografia
 • Spis tabel
 • Spis rysunków
 • Indeks

do góry ⇑

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.