Maria Rogacka-Rzewnickawww.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów (Recenzent)