Danuta Kunecka

http://nauka-polska.opi.org.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=214946&lang=pl

Głównym obszarem działalności zarówno zawodowej jak i naukowej jest Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w sektorze medycznym, wśród których szczególne znaczenie znajdują w aspekty etyczne. Autorka kilkudziesięciu publikacji z ww. obszaru.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Zmiany ról i uwarunkowań pracy menedżerów w organizacjach publicznych i non profit