edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Marek Barowicz

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik aparatu skarbowego, specjalista z dziedziny finansów. Autor trzech książek nt. „Jak prowadzić działalność gospodarczą. Aspekty prawne”, „Obrót wierzytelnościami. Aspekty prawne”, „Ceny transferowe. Narzędzie optymalizacji podatkowej grupy kapitałowej” oraz stu kilkudziesięciu artykułów z zakresu ekonomii i finansów opublikowanych w czasopismach naukowych i specjalistycznych.

Jego praca doktorska napisana pod kierunkiem Prof. D.Wędzkiego i obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie została nagrodzona w konkursie StatSoft Polska na najlepszą pracę doktorską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych STATISTICA i STATISTICA Data Miner.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa
Karty dokonań. Systemy sterowania strategicznego