Nowości


widok szczegółowy   widok skrócony
Zarządzanie ryzykiem podatkowym
drukpdfepubmobi

Zarządzanie ryzykiem podatkowym

nowość

Nina Dubiel

Autorka pokazuje, jak uzyskać równowagę biznesową między obowiązkiem przedsiębiorcy Autorka, wieloletni pracownik administracji skarbowej i ekspert, przedstawia owoc swych doświadczeń zawodowych oraz dociekań naukowych w zakresie zarządzania
ryzykiem podatkowym.a potencjałem konstruktywnej optymalizacji podatkowej.
Opisuje to w ujęciu prawno-skarbowym, organizacyjnym i zarządczym.

Organizacyjne wyzwania wobec zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi – wybrane aspekty
drukpdfepubmobi

Organizacyjne wyzwania wobec zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi – wybrane aspekty

nowość

Redakcja naukowa: Małgorzata Tyrańska

Urszula Bukowska, Ireneusz Rynduch, Mariusz Sołtysik, Konrad Szczukiewicz, Robert Szydło, Małgorzata Tyrańska, Sylwia Wiśniewska, Piotr Zając

Recenzent: dr hab. Izabela Stańczyk, prof. UJ

Praca porusza aktualny temat zrównoważonego rozwoju, zawężając go do ZZL: sprawiedliwe traktowanie, rozwój kompetencji, zdrowie i dobrostan pracowników.

Antropocen bez tajemnic
drukpdfepubmobi

Antropocen bez tajemnic

nowość

Nathanaël Wallenhorst

Tłumaczenie:  Dorota Ostrowska-Furmanek

Wstęp do wyd. polskiego: prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka

Książka poświęcona nowej epoce geologicznej (antropocenowi), kształtowanej przez działalność człowieka – niestety niekoniecznie dla dobra naszej planety.

Ekonomiczno-prawne uwarunkowania funkcjonowania państwa i przedsiębiorstw
drukpdfepubmobi

Ekonomiczno-prawne uwarunkowania funkcjonowania państwa i przedsiębiorstw

nowość

Redakcja naukowa: Katarzyna Maj-Serwatka, Katarzyna Stabryła-Chudzio

Jakub Koczar, Katarzyna Maj-Serwatka, Magdalena Pastuszak, Jakub Piksa, Julia Podobińska, Patrycja Sitarz, Katarzyna Stabryła-Chudzio, Gabriela Strojna, Monika Suder, Dominika Żak

Recenzent: dr hab. Jacek Tomkiewicz, prof. ALK

Red. statystyczna: dr Małgorzata Ćwiek, UE Kraków

Monografia poświęcona wielu problemom społeczno-gospodarczym, stanowiącym wyzwanie zarówno dla polityki fiskalnej, jak i dla zarządzających przedsiębiorstwami.

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw rodzinnych
drukpdf

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw rodzinnych

nowość

Ada Domańska, Agnieszka Gryglicka, Robert Zajkowski, Beata Żukowska

W pracy zaprezentowano wyniki badań przedstawiające diagnozę stanu zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce. Badania obejmowały role wszystkich form kapitału – naturalnego, biologicznego, społecznego, technologicznego, finansowego i kulturowego – oraz złożone sposoby ich interakcji. W wyniku tego uzyskano rozszerzoną analizę stanu i znaczenia wybranych obszarów funkcjonowania firm rodzinnych, które stanową podwaliny ich działania w sposób respektujący równoważność celów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. Analiza obejmuje kapitał ludzki, społeczny i przeżywalności w firmach rodzinnych, ich wartości społeczno-emocjonalne oraz orientację przedsiębiorczą. Szczególną zaletą opracowania jest zarysowanie możliwie szerokiego kontekstu badawczego, jaki do tej pory nie był eksplorowany w warunkach polskich.

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.