Księgarnia Ekonomiczna Wszystkie nasze publikacje są dostępne w KSIĘGARNI NAUKOWEJ
(filia Księgarni Ekonomicznej Kazimierz Leki Sp. z o.o.)
Al. Solidarności 83/89, 00-144 Warszawa  -  tel. 22 850 10 20  -  www.24naukowa.pl

Wydane publikacje


Cloud computing w sektorze finansowym
pdf

Cloud computing w sektorze finansowym

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich

Ewa Dybka, Dariusz Falkowski, Robert Gajda, Maciej Gawroński, Martyna Kubiak, Wojciech Małek, Przemysław Mazurkiewicz, Piotr Piskorz, Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Michał Zgajewski    opis    
recenzje
materiały dodatkowe
Dokument opracowany przez Grupę ds. Cloud computing działającą w ramach Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. Jest on poświęcony zagadnieniu chmury obliczeniowej w sektorze finansowym.
Publikacja ma charakter edukacyjny i jej przesłaniem jest pomoc w wyborze kierunków rozwoju związanego z wdrażaniem w bankach modelu usług przetwarzania w chmurze.
 
Raport w formacie PDF dostępny jest bezpłatnie na stronie:

http://www.zbp.pl/site.php?s=MjIzODYxMA

(www.zbp.pl  -> działalność ->  technologie bankowe -> publikacje)

Przetwarzanie w chmurze jest modelem dostarczania usług i rozwiązań informatycznych, który niesie z sobą szereg korzyści, począwszy od tych funkcjonalnych, a skończywszy na operacyjnych i finansowych. Rynek zaczyna to dostrzegać i sektor finansowy nie różni się tu od innych, choć rzecz jasna z uwagi na swoją specyfikę, choćby uwarunkowania regulacyjne, musi wnikliwe analizować ofertę chmury w kontekście swoich potrzeb i uwarunkowań. Analitycy są zgodni; cloud computing będzie się upowszechniał. Nie możemy się tu jednak spodziewać rewolucji, a raczej ewolucji. Dojrzałość rozwiązań w chmurze, doświadczenie ich dostawców, dobre przykłady zastosowań i dostosowywanie przepisów prawa i regulacji wspólnie przyczynią się do popularyzacji przetwarzania w chmurze.

Raport „Cloud computing w sektorze finansowym” jest bardzo rzetelną próbą wyjaśnienia złożoności modelu cloud i wszystkich aspektów z nim związanych, jakie organizacja finansowa powinna brać pod uwagę. Analiza SWOT w mojej ocenie wyraźnie pokazuje, że model chmury jest przełomem w sposobie dostarczania informatyki, który zakłada bardzo realne korzyści dla biznesu. Jestem przekonany, że tak jak prognozuje to Raport, już w niedalekiej przyszłości przetwarzanie w chmurze stanie się bardziej konkurencyjne kosztowo i niezawodne oraz że umożliwi rozwój gospodarczy w skali mikro i makro. Microsoft jako dostawca najbardziej kompleksowej oferty chmury – od infrastruktury, przez platformę, aż po aplikacje, w dowolnym preferowanym przez klienta modelu – publicznym, hybrydowym czy prywatnym, nieustannie rozwija swoje kompetencje w tym zakresie. Chcemy dostarczać naszym klientom, również tym z sektora finansowego nie tylko elastyczne i niezawodne rozwiązania, ale również służyć im profesjonalnym doradztwem w zakresie przetwarzania w chmurze.

Cloud computing nie jest już dziś tylko szeroko dyskutowanym trendem. Najbliższe miesiące i lata z pewnością przyniosą wiele dobrych praktyk w zakresie jego wykorzystania. Warto dziś zaplanować jak można wykorzystać jego potencjał dla budowania własnej przewagi konkurencyjnej i pozycji w branży.

Paweł Jakubik
Microsoft Polska


- - - - - - - - - - - - - - -

Raport „Cloud Computing w Sektorze Finansowym Regulacje i Standardy” to pierwsze tego typu tak całościowe i kompletne podejście do zagadnień formalno – prawnych tej jakże nowej i niezwykle interesującej problematyki na naszym rynku. Zagadnienia i pytania opisane w raporcie nie są jednoznacznie rozstrzygnięte w dzisiejszym stanie wiedzy i doświadczeń instytucji sektora finansowego. Zatem fachowe kompendium wiedzy w tym zakresie jest nieocenione.

Problem przetwarzania w chmurze nie jest jedynie problemem teoretycznym i nie sprowadza się do prostych obaw o bezpieczeństwo danych. Warte jest podkreślenia ze wraz z tym trendem zmienia się paradygmat bezpieczeństwa do którego nie można stosować wprost rozwiązań klasycznych w zakresie ochrony danych i systemów teleinformatycznych. Co za tym idzie zarówno warstwa ekonomiczna jak i formalno – prawna powinna brać to pod uwagę. Niestety utarte schematy myślenia o strategii postępowania z ryzykiem skutkują tym że instytucje w szczególności będące pod nadzorem regulatora ujawniają daleko idący poziom asekuracji wchodzenia w nowe trendy technologiczne w tym w przetwarzanie w chmurze. Jednakże , jak słusznie zauważają autorzy raportu, jest to kierunek w którym rynek IT będzie zmierzał i jedyną otwarta kwestią jest kiedy się do niego dołączymy i na jakich zasadach.

Zmiana paradygmatu o którym wspomniałem wcześniej czyli zerwanie z klasyczną zasadą „posiadam, zarządzam – kontroluje” w przypadku przetwarzania w chmurze ma wymiar filozoficzny i praktyczny. Autorzy raportu wskazują na te elementy oraz dokonują systemowego pogłębienia problematyki. Niemniej jednak brakuje mi w tej kwestii dokonania a następnie syntezy badań klientów i dostawców rozwiązań Cloud. Takie wzbogacenie raportu dałoby mu również wymiar praktyczny – wprost do zastosowania przez odbiorców rynku finansowego.

dr Aleksander Poniewierski
Partner, Ernst & Young

Materiały zawarte w książce:

rysunek 10.- Ewolucja korzystania z przetwarzania w chmurze w kierunku bezpośrednich korzyści użytkowników
rysunek 5.- Taksonomia przetwarzania w chmurze
tabela 2.- Analiza SWOT

do góry ⇑

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.