Księgarnia Ekonomiczna Wszystkie nasze publikacje są dostępne w KSIĘGARNI NAUKOWEJ
(filia Księgarni Ekonomicznej Kazimierz Leki Sp. z o.o.)
Al. Solidarności 83/89, 00-144 Warszawa  -  tel. 22 850 10 20  -  www.24naukowa.pl
Księgarnia PROFIT oraz
w Księgarni ekonomiczno-prawniczo-językowej PROFIT

Pl. Defilad 1, Metro Centrum, lok. 2002D

Wydane publikacje


wyświetl
widok szczegółowy   widok skrócony
( ilość: 48 )
strona:     1 2 3  »  Il.str.: 3 Il.publik./str.:
Integracja sektorowa wybranych europejskich rynków pocztowych i telekomunikacyjnych w warunkach globalizacji
drukpdfepubmobi

Integracja sektorowa wybranych europejskich rynków pocztowych i telekomunikacyjnych w warunkach globalizacji

nowość

Agnieszka Budziewicz-Guźlecka, Maciej Czaplewski, Anna Drab-Kurowska

Recenzent: dr hab. Barbara Kos, prof. UE w Katowicach

Digitalizacja i cyfryzacja to nie tylko przyszłość, ale już teraźniejszość. Publikacja prezentuje wyzwania, przed jakimi stoją przedsiębiorstwa sektora łączności.

Finansowe determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego

Finansowe determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego

nowość

Krystyna Brzozowska, Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj, Magdalena Kogut-Jaworska, Marta Szaja

Recenzent: dr hab. Dagmara Hajdys, prof. UŁ

Warunki, które mogą wzmacniać lub osłabiać lokalny i regionalny rozwój samorządów terytorialnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem czynników finansowych.

Turysta senior na rynku usług hotelarskich
druk

Turysta senior na rynku usług hotelarskich

nowość

Agnieszka Sawińska, Marta Sidorkiewicz, Anna Tokarz-Kocik

Recenzent: dr hab. Agnieszka Niezgoda, prof. UEP

Publikacja prezentuje główne zagadnienia dotyczące relacji między
turystą seniorem a stroną podażową rynku usług hotelarskich.

Sektor kolejowy w polityce transportowej Unii Europejskiej
druk

Sektor kolejowy w polityce transportowej Unii Europejskiej

nowość

Juliusz Engelhardt

Recenzent: dr hab. Anna Mężyk, prof. UTH w Radomiu

Prezentacja ewolucji modelu funkcjonowania unijnego sektora kolejowego od 1991 r. oraz ukazanie głównych cech i zasad tego modelu według stanu na koniec roku 2016.

Od zarządzania ryzykiem operacyjnym do publicznego zarządzania kryzysowego
druk

Od zarządzania ryzykiem operacyjnym do publicznego zarządzania kryzysowego

Wyzwania badawcze

nowość

Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Recenzenci: dr hab. Marek Ćwiklicki, prof. UE w Krakowie; prof. dr hab. Joanicjusz Nazarko

Kierunki badawcze kształtującej się szkoły naukowej zajmującej się zarządzaniem ryzykiem operacyjnym, logistyką społeczną i publicznym zarządzaniem kryzysowym.

Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa.
druk

Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa.

Długoterminowe decyzje finansowe

nowość

Dominika Kordela, Maciej Pawłowski

Recenzent: prof. dr hab. Janusz Ostaszewski

Kompendium wiedzy z zakresu źródeł, metod i instrumentów kształtowania struktury kapitału współczesnego przedsiębiorstwa.

Corporate financial communication in Poland
drukpdfepubmobi

Corporate financial communication in Poland

nowość

Karol Marek Klimczak, Marta Dynel, Anna Pikos

The recent economic turmoil shows that markets are anything but fair as investors are faced with mounting difficulties. Financial communication studies allow us to understand how the investors obtain information for their decisions and how companies structure the information they provide...

Nadzór bankowy w Polsce
drukpdfepubmobi

Nadzór bankowy w Polsce

Dyskusja możliwych rozwiązań

nowość

Bogusław Bujak

Promotor pracy doktorskiej: dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz; prof. dr hab. Jerzy Nowakowski; prof. dr hab. Andrzej Sopoćko

Publikacja przedstawia wariantową prognozę kształtu organizacyjnego polskiego nadzoru bankowego w zależności od stopnia zintegrowania polskiego systemu bankowego z systemem Unii Europejskiej (wspólna waluta euro, unia bankowa). Podstawę opracowania stanowią zidentyfikowane i opisane w pracy determinanty: ekonomiczne, prawne, polityczne i technologiczne, odniesione do wniosków z analizy rozwoju systemów finansowych wybranych krajów UE.

Ewolucja instytucjonalna systemów finansowych w Holandii i w Japonii
drukpdfepubmobi

Ewolucja instytucjonalna systemów finansowych w Holandii i w Japonii

Jan Krzysztof Solarz

Recenzent: prof. dr hab. Stanisław Flejterski

Dziś aktualne staje się pytanie jaki powinien być kapitalizm XXI wieku? Na pewno nie będzie to kapitalizm „reński” ani kapitalizm „anglosaski”. Czy będzie to kapitalizm zamknięcia się w narodowych granicach czy otwarcia się na problemy ludzkości?

Intuicyjne zbiory rozmyte
jako narzędzie finansów behawioralnych
drukpdf

Intuicyjne zbiory rozmyte jako narzędzie finansów behawioralnych

Krzysztof Piasecki

Recenzent: Prof. dr hab. Tadeusz Winkler-Drews

Książka opisuje zastosowania zbiorów Atanassova i dodatkowo dyskonta w finansach behawioralnych. Przedstawiono w niej autorską rewizję modelu ryzyka Knighta.

Wewnętrzny nadzór korporacyjny w publicznych spółkach akcyjnych na gruncie prawa polskiego i niemieckiego
drukpdfepubmobi

Wewnętrzny nadzór korporacyjny w publicznych spółkach akcyjnych na gruncie prawa polskiego i niemieckiego

Agnieszka Poteralska

I nagroda w konkursie prac magisterskich Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w roku 2015
I nagroda w konkursie prac magisterskich Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w roku 2015

Czytelnik dowie się, co oznacza nadzór korporacyjny w szerokim rozumieniu, jakie rodzaje konfliktów interesów są charakterystyczne dla publicznych spółek akcyjnych oraz w jaki sposób ustawodawca polski i niemiecki zmieniał regulacje prawne w celu ustanowienia wysokich standardów korporacyjnych.

Polskie postępowanie przed sądami administracyjnymi w świetle standardów ETPC w zakresie prawa do rzetelnego procesu sądowego
drukpdfepubmobi

Polskie postępowanie przed sądami administracyjnymi w świetle standardów ETPC w zakresie prawa do rzetelnego procesu sądowego

Justyna Ewa Kulikowska-Kulesza

Promotor pracy doktorskiej: prof. dr hab. Dariusz R. Kijowski

Recenzenci pracy doktorskiej: dr hab. Ewa K. Czech, prof. UwB; prof. dr hab. Jan Zimmermann

Autorka stara się odpowiedzieć na pytanie, jakie konsekwencje w polskim postępowaniu sądowoadministracyjnym – tak w samej procedurze, jak i w prawie ją regulującym, wywołują standardy wypracowane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w zakresie prawa do rzetelnego procesu sądowego.

Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym
drukpdfepubmobi

Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym

Redakcja naukowa: Anna Kosieradzka, Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Urszula Kąkol, Anna Kosieradzka, Marcin Marczewski, Katarzyna Rostek, Justyna Smagowicz, Anna Uklańska, Michał Wiśniewski, Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Ramy i wytyczne rekomendowanego postępowania przy założeniu, że użytkownik metodyki nada im charakter zgodny z lokalnymi uwarunkowaniami oraz będzie sam ją rozwijać.

Marketing terytorialny
drukpdfepubmobi

Marketing terytorialny

Nowe obszary i narzędzia

Redakcja naukowa: Andrzej Szromnik

Sebastian Brańka, Adam Figiel, Weronika Griszel, Iryna Manczak, Andrzej Szromnik, Ewa Zadęcka

Recenzent: dr hab. Magdalena Florek

W publikacji autorzy prezentują swoją propozycję periodyzacji rozwoju marketingu terytorialnego, zwanego również marketingiem miast i regionów. Stawiają zwłaszcza na innowacje marketingowe generowane przez nowe technologie komunikacyjne i problemy wymuszane przez praktykę.

Światowe życie
drukpdfepubmobi

Światowe życie

Barbara Kryda

Opowiedziana przez autorkę historia rodzinna jest w zamierzeniu czymś więcej niż tylko fragmentem familijnych wspomnień, nawiązuje do dramatycznych losów polskich XX wieku.

Elementy filozofii i metodologii nauk ekonomicznych
drukpdfepubmobi

Elementy filozofii i metodologii nauk ekonomicznych

Perspektywa kryzysowa

Stanisław Flejterski, Max Urchs

Recenzent: prof. dr hab. Jan Krzysztof Solarz

Ambitna, pionierska próba połączenia wysiłków polskiego „filozofującego ekonomisty” i niemieckiego „ekonomizującego filozofa”, zorientowana na ukazanie głównych dylematów i wyzwań stojących przed ekonomią w konsekwencji globalnego kryzysu bankowo-finansowego i gospodarczego ostatnich lat.

Insider trading z perspektywy regulacji europejskich, polskich i szwajcarskich
drukpdfepubmobi

Insider trading z perspektywy regulacji europejskich, polskich i szwajcarskich

Paweł Michalski

Promotor: prof. dr hab. Aleksander Chłopecki

I nagroda w konkursie prac magisterskich Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w roku 2014
I nagroda w konkursie prac magisterskich Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w roku 2014

Insider trading zwykle kojarzy się z czymś niewłaściwym. Z punktu widzenia insidera sytuacja jednak wygląda inaczej, bowiem dostęp do wiedzy jest pochodną jego pracy na rzecz przedsiębiorstwa.
Książka prezentuje różne uregulowania prawne tej kwestii.


strona:     1 2 3  »  Il.str.: 3

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.