edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Piotr Piskorz

Outbox Sp. z o.o., Dyrektor Financial Services.

Kieruje Departamentem Financial Services, w ramach którego jest architektem strategii, rozwiązań i liderem wdrożeń z dziedziny CRM i szeroko rozumianego Customer Experience, a także rozwiązań chmurowych. Posiada 13-letnie doświadczenie w doradztwie strategicznym i zarządzaniu projektami dla branży bankowości, ubezpieczeń oraz funduszy inwestycyjnych. Przed objęciem stanowiska w Outbox pracował w Accenture, Banku Ochrony Środowiska oraz ING Nationale-Nederlanden Polska.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, studiów podyplomowych SGH w dziedzinie zarządzania systemami informatycznymi oraz Project Management Institute.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Cloud computing w sektorze finansowym