edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Michał Zgajewski

Dyrektor Sprzedaży w ATENDE SA. Doświadczony menedżer sprzedaży na rynku IT. Członek grupy roboczej konsultujący „Księgę dobrych praktyk w obszarze zarządzania ciągłością działania” oraz przewodniczący grupy roboczej Cloud Computing w ramach Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. Karierę zawodową rozpoczynał jako analityk ekonomiczny.
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów w Szkole Głównej Handlowej.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Cloud computing w sektorze finansowym