edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Martyna Kubiak

Od siedmiu lat jest Sekretarzem Forum Technologii Bankowych (FTB) przy Związku Banków Polskich.

Specjalizuje się w obszarze gospodarki elektronicznej i nowoczesnych technologii sektora finansowego i publicznego. Pośredniczy we współpracy firm technologicznych oraz banków w zakresie propagowania obrotu bezgotówkowego i implementacji nowoczesnych technologii. Koordynuje prace Grup roboczych FTB ds. biometrii, identyfikacji i uwierzytelnienia, zarządzania ciągłością działania – BCM (Business Continuity Management) oraz Cloud computing, jak również Grupy Rady Bankowości Elektronicznej ds. społeczeństwa informacyjnego i eAdministracji. Przygotowuje i opracowuje statystyki dotyczące rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce. Organizuje szkolenia i konferencje tematyczne FTB w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej FTB, jak również wiele przedsięwzięć związanych z promocją obrotu bezgotówkowego, upowszechnianiem rozwiązań informatycznych, nowoczesnych technologii i bezpieczenstwa bankowości elektronicznej.

Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Cloud computing w sektorze finansowym