Księgarnia Ekonomiczna Wszystkie nasze publikacje są dostępne w KSIĘGARNI NAUKOWEJ
(filia Księgarni Ekonomicznej Kazimierz Leki Sp. z o.o.)
Al. Solidarności 83/89, 00-144 Warszawa  -  tel. 22 850 10 20  -  www.24naukowa.pl
Księgarnia PROFIT oraz
w Księgarni ekonomiczno-prawniczo-językowej PROFIT

Pl. Defilad 1, Metro Centrum, lok. 2002D

Wydane publikacje


wyświetl
widok szczegółowy   widok skrócony
( ilość: 48 )
strona:     1 2 3  »  Il.str.: 3 Il.publik./str.:
Sektor kolejowy w polityce transportowej Unii Europejskiej
druk

Sektor kolejowy w polityce transportowej Unii Europejskiej

nowość

Juliusz Engelhardt

Recenzent: dr hab. Anna Mężyk, prof. UTH w Radomiu

Prezentacja ewolucji modelu funkcjonowania unijnego sektora kolejowego od 1991 r. oraz ukazanie głównych cech i zasad tego modelu według stanu na koniec roku 2016.

Corporate financial communication in Poland
drukpdfepubmobi

Corporate financial communication in Poland

nowość

Karol Marek Klimczak, Marta Dynel, Anna Pikos

The recent economic turmoil shows that markets are anything but fair as investors are faced with mounting difficulties. Financial communication studies allow us to understand how the investors obtain information for their decisions and how companies structure the information they provide...

Nadzór bankowy w Polsce
drukpdfepubmobi

Nadzór bankowy w Polsce

Dyskusja możliwych rozwiązań

nowość

Bogusław Bujak

Promotor pracy doktorskiej: dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz; prof. dr hab. Jerzy Nowakowski; prof. dr hab. Andrzej Sopoćko

Publikacja przedstawia wariantową prognozę kształtu organizacyjnego polskiego nadzoru bankowego w zależności od stopnia zintegrowania polskiego systemu bankowego z systemem Unii Europejskiej (wspólna waluta euro, unia bankowa). Podstawę opracowania stanowią zidentyfikowane i opisane w pracy determinanty: ekonomiczne, prawne, polityczne i technologiczne, odniesione do wniosków z analizy rozwoju systemów finansowych wybranych krajów UE.

Ewolucja instytucjonalna systemów finansowych w Holandii i w Japonii
drukpdfepubmobi

Ewolucja instytucjonalna systemów finansowych w Holandii i w Japonii

Jan Krzysztof Solarz

Recenzent: prof. dr hab. Stanisław Flejterski

Dziś aktualne staje się pytanie jaki powinien być kapitalizm XXI wieku? Na pewno nie będzie to kapitalizm „reński” ani kapitalizm „anglosaski”. Czy będzie to kapitalizm zamknięcia się w narodowych granicach czy otwarcia się na problemy ludzkości?

Intuicyjne zbiory rozmyte
jako narzędzie finansów behawioralnych
drukpdf

Intuicyjne zbiory rozmyte jako narzędzie finansów behawioralnych

Krzysztof Piasecki

Recenzent: Prof. dr hab. Tadeusz Winkler-Drews

Książka opisuje zastosowania zbiorów Atanassova i dodatkowo dyskonta w finansach behawioralnych. Przedstawiono w niej autorską rewizję modelu ryzyka Knighta.

Wewnętrzny nadzór korporacyjny w publicznych spółkach akcyjnych na gruncie prawa polskiego i niemieckiego
drukpdfepubmobi

Wewnętrzny nadzór korporacyjny w publicznych spółkach akcyjnych na gruncie prawa polskiego i niemieckiego

Agnieszka Poteralska

I nagroda w konkursie prac magisterskich Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w roku 2015
I nagroda w konkursie prac magisterskich Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w roku 2015

Czytelnik dowie się, co oznacza nadzór korporacyjny w szerokim rozumieniu, jakie rodzaje konfliktów interesów są charakterystyczne dla publicznych spółek akcyjnych oraz w jaki sposób ustawodawca polski i niemiecki zmieniał regulacje prawne w celu ustanowienia wysokich standardów korporacyjnych.

Polskie postępowanie przed sądami administracyjnymi w świetle standardów ETPC w zakresie prawa do rzetelnego procesu sądowego
drukpdfepubmobi

Polskie postępowanie przed sądami administracyjnymi w świetle standardów ETPC w zakresie prawa do rzetelnego procesu sądowego

Justyna Ewa Kulikowska-Kulesza

Promotor pracy doktorskiej: prof. dr hab. Dariusz R. Kijowski

Recenzenci pracy doktorskiej: dr hab. Ewa K. Czech, prof. UwB; prof. dr hab. Jan Zimmermann

Autorka stara się odpowiedzieć na pytanie, jakie konsekwencje w polskim postępowaniu sądowoadministracyjnym – tak w samej procedurze, jak i w prawie ją regulującym, wywołują standardy wypracowane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w zakresie prawa do rzetelnego procesu sądowego.

Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym
drukpdfepubmobi

Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym

Redakcja naukowa: Anna Kosieradzka, Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Urszula Kąkol, Anna Kosieradzka, Marcin Marczewski, Katarzyna Rostek, Justyna Smagowicz, Anna Uklańska, Michał Wiśniewski, Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Ramy i wytyczne rekomendowanego postępowania przy założeniu, że użytkownik metodyki nada im charakter zgodny z lokalnymi uwarunkowaniami oraz będzie sam ją rozwijać.

Marketing terytorialny
drukpdfepubmobi

Marketing terytorialny

Nowe obszary i narzędzia

Redakcja naukowa: Andrzej Szromnik

Sebastian Brańka, Adam Figiel, Weronika Griszel, Iryna Manczak, Andrzej Szromnik, Ewa Zadęcka

Recenzent: dr hab. Magdalena Florek

W publikacji autorzy prezentują swoją propozycję periodyzacji rozwoju marketingu terytorialnego, zwanego również marketingiem miast i regionów. Stawiają zwłaszcza na innowacje marketingowe generowane przez nowe technologie komunikacyjne i problemy wymuszane przez praktykę.

Światowe życie
drukpdfepubmobi

Światowe życie

Barbara Kryda

Opowiedziana przez autorkę historia rodzinna jest w zamierzeniu czymś więcej niż tylko fragmentem familijnych wspomnień, nawiązuje do dramatycznych losów polskich XX wieku.

Elementy filozofii i metodologii nauk ekonomicznych
drukpdfepubmobi

Elementy filozofii i metodologii nauk ekonomicznych

Perspektywa kryzysowa

Stanisław Flejterski, Max Urchs

Recenzent: prof. dr hab. Jan Krzysztof Solarz

Ambitna, pionierska próba połączenia wysiłków polskiego „filozofującego ekonomisty” i niemieckiego „ekonomizującego filozofa”, zorientowana na ukazanie głównych dylematów i wyzwań stojących przed ekonomią w konsekwencji globalnego kryzysu bankowo-finansowego i gospodarczego ostatnich lat.

Insider trading z perspektywy regulacji europejskich, polskich i szwajcarskich
drukpdfepubmobi

Insider trading z perspektywy regulacji europejskich, polskich i szwajcarskich

Paweł Michalski

Promotor: prof. dr hab. Aleksander Chłopecki

I nagroda w konkursie prac magisterskich Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w roku 2014
I nagroda w konkursie prac magisterskich Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w roku 2014

Insider trading zwykle kojarzy się z czymś niewłaściwym. Z punktu widzenia insidera sytuacja jednak wygląda inaczej, bowiem dostęp do wiedzy jest pochodną jego pracy na rzecz przedsiębiorstwa.
Książka prezentuje różne uregulowania prawne tej kwestii.

Targi w gospodarce rynkowej
drukpdfepubmobi

Targi w gospodarce rynkowej

Redakcja naukowa: Andrzej Szromnik

Jacek Bazarnik, Adam Figiel, Iryna Manczak, Andrzej Szromnik, Krzysztof Piotr Wojdacki

Recenzent: prof. dr hab. Henryk Mruk

Strategia marketingowa organizacji pomijająca jej uczestnictwo w targach jest strategią ułomną. Niniejsza praca nie tylko przybliża idee, cele i koncepcje przedsięwzięć targowych, ale głównie dostarcza informacji niezbędnych do oceny szans sukcesu przedsiębiorstwa na targach.

Determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa
drukpdfepubmobi

Determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa

Podejście empiryczne

Marek Barowicz

Promotor pracy doktorskiej: prof. dr hab. Dariusz Wędzki

Recenzenci pracy doktorskiej: dr hab. Jerzy Gajdka, prof. UŁ; dr hab. Andrzej Sokołowski, prof. UEK

Monografia omawia czynniki, ich siłę i kierunek wpływu, oddziałujące na strukturę kapitałową przedsiębiorstw notowanych na giełdzie warszawskiej.

Operational risk as a problematic triad: risk - resource security - business continuity
drukpdfepubmobi

Operational risk as a problematic triad: risk - resource security - business continuity

Janusz Zawiła-Niedźwiecki

This book is a synthesis of the findings published in the Polish habilitation paper Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania (Operational risk management in ensuring business continuity), published in 2013 by our publishing house.

Konstrukcja prawna, wdrażanie i realizacja budżetu zadaniowego we Francji i w Polsce
drukpdfepubmobi

Konstrukcja prawna, wdrażanie i realizacja budżetu zadaniowego we Francji i w Polsce

Urszula K. Zawadzka-Pąk

Promotor pracy doktorskiej: prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski

Recenzenci pracy doktorskiej: prof. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak; dr hab. Janusz Stankiewicz

Monografia prezentuje istotę budżetu zadaniowego jako narzędzia skutecznego i efektywnego wydatkowania środków publicznych we Francji i Polsce.

Praktyki manipulacyjne w polskich kampaniach 
wyborczych
drukpdfepubmobi

Praktyki manipulacyjne w polskich kampaniach wyborczych

Wojciech Krzysztof Szalkiewicz

Promotor pracy doktorskiej: dr hab. Selim Chazbijewicz, prof. UMW

Recenzenci pracy doktorskiej: dr hab. Grzegorz Piwnicki, prof. UG; dr hab. Waldemar Żebrowski, prof. UMW

Autor książki analizuje stosowane w marketingu politycznym praktyki manipulacyjne wykorzystywane w walce o głosy wyborców. Manipulacje te są rozpatrywane nie w kategoriach etycznych, ale jako utylitarny sposób pozyskiwania poparcia dla polityków i wygrywania wyborów.


strona:     1 2 3  »  Il.str.: 3

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.