Publikacje naukowe


wyświetl
widok szczegółowy   widok skrócony
( ilość: 50 )
strona:     1 2 3  »  Il.str.: 3 Il.publik./str.:
Smart city
drukpdfepubmobi

Smart city

Modele, generacje,pomiar i kierunki rozwoju

Konrad Henryk Bachanek, Ewa Puzio, Blanka Tundys

Monografia przybliża problematykę inteligentnych miast. To także przewodnik po dobrych praktykach w zakresie implementacji rozwiązań smart city na świecie.

Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów
drukpdfepubmobi

Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów

Omówienie, przepisy, wzory pism

Radosław Giętkowski

Kompendium wiedzy z zakresu prawa i postępowania dyscyplinarnego dotyczące studentów i doktorantów adresowane do wszystkich członków społeczności akademickiej

Rewitalizacja miast we współpracy z podmiotem prywatnym w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
drukpdfepubmobi

Rewitalizacja miast we współpracy z podmiotem prywatnym w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Dagmara Hajdys, Magdalena Ślebocka

Procesy zmiany uwarunkowań ekonomiczno-społecznych i przestrzennych – korzyści i zagrożenia wynikające z realizacji partnerskich projektów rewitalizacyjnych

Holistic management of the COVID-19 pandemic
drukpdfepubmobi

Holistic management of the COVID-19 pandemic

Jan Krzysztof Solarz, Krzysztof Waliszewski

Recenzent: prof. dr hab. Stanisław Flejterski

Pioneering use of the experience of systemic risk management for pandemic analysis and scenarios

Całościowe zarządzanie ryzykiem systemowym. Pandemia COVID-19
drukpdfepubmobi

Całościowe zarządzanie ryzykiem systemowym. Pandemia COVID-19

Jan Krzysztof Solarz, Krzysztof Waliszewski

Recenzent: prof. dr hab. Stanisław Flejterski

Studium ekonomiczno-finansowe COVID-19. Pionierskie wykorzystanie doświadczeń zarządzania ryzykiem systemowym do analizy przebiegu i scenariuszy rozwoju pandemii.

Kreowanie wizerunku kandydata na urząd publiczny w Polsce
drukpdfepubmobi

Kreowanie wizerunku kandydata na urząd publiczny w Polsce

Adam Figiel, Magda Ziembińska

Recenzenci: dr hab. Ewa Glińska, prof. PB; dr hab. Tomasz Kafel, prof. UEK

Autorzy wykazują, że odpowiednio dobrana strategia budowania wizerunku kandydata na urząd publiczny, stanowi istotny czynnik sukcesu wyborczego.

Sztuczna inteligencja w kreowaniu wartości organizacji
drukpdfepubmobi

Sztuczna inteligencja w kreowaniu wartości organizacji

Andrzej Wodecki

Recenzenci: prof. dr hab. Bohdan Jung; prof. dr hab. inż Cezary Orłowski

Książka była podstawą pozytywnie  zakończonej procedury habilitacyjnej
Książka była podstawą pozytywnie
zakończonej procedury habilitacyjnej

Analiza modeli generowania wartości przez firmy wykorzystujące sztuczną inteligencję w swoich produktach, usługach i zasadach prowadzenia biznesu, a także wyzwania i niezbędne kompetencje.

Aktywność promocyjna polskich miast
drukpdfepubmobi

Aktywność promocyjna polskich miast

Istota, determinanty, doświadczenie

Sebastian Brańka

Recenzent: dr hab. Magdalena Florek, prof. UE w Poznaniu

W książce przedstawiono istotę promocji jako narzędzia wykorzystywanego przez miasto do oddziaływania na różne grupy odbiorców oferty miasta. Wskazano przy tym, że promocja jest głównym obszarem aktywności marketingowej miasta, na co wskazują zarówno publikacje naukowe, jak i praktyka działania samorządów.

Szczególnie istotną wartością książki jest oparcie się na wynikach badań przeprowadzonych przez Autora wśród 51 spośród 59 największych miast Polski. Dane zebrane od władz samorządowych pozwoliły na zastosowanie metod statystycznych oraz taksonomicznych, które posłużyły do analizy oraz oceny aktywności promocyjnej badanych miast oraz jej uwarunkowań.

Startupy
drukpdfepubmobi

Startupy

Wyzwania dla zarządzania i edukacji

Agnieszka Skala

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Cieślik; dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ

Książka była podstawą pozytywnie  zakończonej procedury habilitacyjnej
Książka była podstawą pozytywnie
zakończonej procedury habilitacyjnej

startupy – zarządzanie – edukacja z pozycji poznawczych, badawczych i aplikacyjnych

Umowa przewozu osób
drukpdfepubmobi

Umowa przewozu osób

Dorota Ambrożuk, Daniel Dąbrowski, Krzysztof Wesołowski

Recenzent: dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG

Omówienie przepisów prawa regulujących umowę przewozu osób
w poszczególnych gałęziach transportu, pochodzących od różnych
prawodawców i tworzonych w różnym czasie.

Racjonalizacja energochłonności transportu samochodowego
drukpdfepubmobi

Racjonalizacja energochłonności transportu samochodowego

Wyzwanie XXI wieku

Elżbieta Szaruga

Recenzent: prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka

O kierunkach i następstwach decyzji ekonomicznych w świetle zagrożenia sekularną stagnacją i wyzwań zrównoważonego rozwoju.

Program lojalnościowy – od zbierania punktów do grywalizacji
drukpdfepubmobi

Program lojalnościowy – od zbierania punktów do grywalizacji

Urszula Chrąchol-Barczyk

Recenzent: dr hab. Tomasz Sondej

Najnowsze trendy i rozwiązania stosowane w programach lojalnościowych. Case study najlepszych polskich programów.

Dozwolony użytek przedmiotów praw pokrewnych
drukpdfepubmobi

Dozwolony użytek przedmiotów praw pokrewnych

Sławomir Tomczyk

Recenzent: dr hab. Ewa Ferenc-Szydełko, prof. UO

Przegląd możliwości swobodnego korzystania z dóbr prawnie chronionych, takich jak artystyczne wykonania, wideogramy czy fonogramy.

Smart logistics
drukpdfepubmobi

Smart logistics

Izabela Dembińska, Blanka Tundys, Marzena Frankowska, Magdalena Malinowska

Recenzent: dr hab. Sabina Kauf, prof. UO

Inteligentne rozwiązania logistyczne w łańcuchach dostaw, przemyśle, obszarach miejskich oraz zarządzaniu transportem i gospodarką magazynową.

Partnerstwo i komunikacja w samorządzie terytorialnym.
drukpdfepubmobi

Partnerstwo i komunikacja w samorządzie terytorialnym.

Wybrane aspekty zarządzania i finansowania

Magdalena Kogut-Jaworska, Agnieszka Smalec

Recenzent: prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak

Zagadnienia budowania partnerstwa w samorządach terytorialnych w powiązaniu z ich polityką komunikacji z otoczeniem i finansowania przedsięwzięć.

Negocjacje i komunikacja.
drukpdfepubmobi

Negocjacje i komunikacja.

Wybrane aspekty

Redakcja naukowa: Leszek Gracz, Kamila Słupińska

Urszula Chrąchol-Barczyk, Leszek Gracz, Izabela Ostrowska, Grażyna Rosa, Kamila Słupińska

Recenzent: dr hab. Tomasz Sondej

Wprowadzenie do negocjacji, komunikacja, fazy procesu negocjacji, techniki negocjacyjne, komunikacja werbalnai niewerbalna, aspekty kulturowe i savoir-vivre w komunikacji.

Komunikacja międzykulturowa w biznesie
drukpdfepubmobi

Komunikacja międzykulturowa w biznesie

Leszek Gracz, Izabela Ostrowska, Grażyna Rosa, Kamila Słupińska

Recenzent: prof. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik

Różnice kulturowe i komunikacja międzykulturowa w różnych regionach świata jako podstawa sukcesu w biznesie międzynarodowym.

Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa. Krótkoterminowe decyzje finansowe
drukpdfepubmobi

Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa. Krótkoterminowe decyzje finansowe

Aurelia Bielawska, Magdalena Brojakowska-Trząska

Recenzent: dr hab. inż. Artur Paździor, prof. PL

Książka wprowadza czytelnika w zagadnienia związane z bieżącym
zarządzaniem gospodarką finansową w przedsiębiorstwie


strona:     1 2 3  »  Il.str.: 3

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.