Księgarnia Ekonomiczna Wszystkie nasze publikacje są dostępne w KSIĘGARNI NAUKOWEJ
(filia Księgarni Ekonomicznej Kazimierz Leki Sp. z o.o.)
Al. Solidarności 83/89, 00-144 Warszawa  -  tel. 22 850 10 20  -  www.24naukowa.pl
Księgarnia PROFIT oraz
w Księgarni ekonomiczno-prawniczo-językowej PROFIT

Pl. Defilad 1, Metro Centrum, lok. 2002D

Zapowiedzi


widok szczegółowy   widok skrócony
Sektor kolejowy w polityce transportowej Unii Europejskiej

Sektor kolejowy w polityce transportowej Unii Europejskiej

zapowiedź

Juliusz Engelhardt

Recenzent: dr hab. Anna Mężyk, prof. UTH w Radomiu

Prezentacja ewolucji modelu funkcjonowania unijnego sektora kolejowego od 1991 r. oraz ukazanie głównych cech i zasad tego modelu według stanu na koniec roku 2016.

Turysta senior na rynku usług hotelarskich

Turysta senior na rynku usług hotelarskich

zapowiedź

Agnieszka Sawińska, Marta Sidorkiewicz, Anna Tokarz-Kocik

Recenzent: dr hab. Agnieszka Niezgoda, prof. UEP

Publikacja prezentuje główne zagadnienia dotyczące relacji między
turystą seniorem a stroną podażową rynku usług hotelarskich.

Finansowe determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego

Finansowe determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego

zapowiedź

Krystyna Brzozowska, Małgorzata Gorzałczyńska-Koczodaj, Magdalena Kogut-Jaworska, Marta Szaja

Recenzent: dr hab. Dagmara Hajdys, prof. UŁ

Warunki, które mogą wzmacniać lub osłabiać lokalny i regionalny rozwój samorządów terytorialnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem czynników finansowych.

Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa.

Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa.

Krótkoterminowe decyzje finansowe

zapowiedź

Aurelia Bielawska, Magdalena Brojakowska-Trząska

Recenzent: dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK

Książka wprowadza czytelnika w zagadnienia związane z bieżącym
zarządzaniem gospodarką finansową w przedsiębiorstwie

Integracja sektorowa wybranych europejskich rynków pocztowych i telekomunikacyjnych w warunkach globalizacji

Integracja sektorowa wybranych europejskich rynków pocztowych i telekomunikacyjnych w warunkach globalizacji

zapowiedź

Agnieszka Budziewicz-Guźlecka, Maciej Czaplewski, Anna Drab-Kurowska

Recenzent: dr hab. Barbara Kos, prof. UE w Katowicach

Digitalizacja i cyfryzacja to nie tylko przyszłość, ale już teraźniejszość. Publikacja prezentuje wyzwania, przed jakimi stoją przedsiębiorstwa sektora łączności.

Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa.

Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa.

Długoterminowe decyzje finansowe

zapowiedź

Dominika Kordela, Maciej Pawłowski

Recenzent: prof. dr hab. Janusz Ostaszewski

Kompendium wiedzy z zakresu źródeł, metod i instrumentów kształtowania struktury kapitału współczesnego przedsiębiorstwa.

Negocjacje i komunikacja.

Negocjacje i komunikacja.

Wybrane aspekty

zapowiedź

Redakcja naukowa: Leszek Gracz, Grażyna Słupińska

Recenzent: prof. dr hab. Tomasz Sondej

Wprowadzenie do negocjacji, komunikacja, fazy procesu negocjacji, techniki negocjacyjne, komunikacja werbalnai niewerbalna, aspekty kulturowe i savoir-vivre w komunikacji.

Decyzje strategiczne w łańcuchach dostaw

Decyzje strategiczne w łańcuchach dostaw

zapowiedź

Joanna Drobiazgiewicz, Andrzej Rzerzycki, Blanka Tundys

Recenzent: dr hab. Andrzej Jezierski, prof. UG

Opracowanie porządkujące wiedzę i terminologię związaną z podejmowaniem decyzji strategicznych w łańcuchu dostaw. Szerokie spektrum teoretyczne i praktyczne przykłady.

Partnerstwo i komunikacja w samorządzie terytorialnym.

Partnerstwo i komunikacja w samorządzie terytorialnym.

Wybrane aspekty zarządzania i finansowania

zapowiedź

Magdalena Kogut-Jaworska, Agnieszka Smalec

Recenzent: prof. dr hab. Barbara Iwaszkiewicz-Rak

Zagadnienia budowania partnerstwa w samorządach terytorialnych w powiązaniu z ich polityką komunikacji z otoczeniem i finansowania przedsięwzięć.

Dozwolony użytek przedmiotów praw pokrewnych

Dozwolony użytek przedmiotów praw pokrewnych

zapowiedź

Sławomir Tomczyk

Recenzent: prof. dr hab. Ewa Ferenc-Szydełko, prof. UO

Przegląd możliwości swobodnego korzystania z dóbr prawnie chronionych, takich jak artystyczne wykonania, wideogramy czy fonogramy.

Komunikacja międzykulturowa w biznesie

Komunikacja międzykulturowa w biznesie

zapowiedź

Leszek Gracz, Izabela Ostrowska, Grażyna Rosa, Grażyna Słupińska

Recenzent: dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik, prof. UE we Wrocławiu

Różnice kulturowe i komunikacja międzykulturowa w różnych regionach świata jako podstawa sukcesu w biznesie międzynarodowym.

Smart logistics

Smart logistics

zapowiedź

Izabela Dembińska, Marzena Frankowska, Magdalena Malinowska, Blanka Tundys

Recenzent: prof. dr hab. Sabina Kauf

Inteligentne rozwiązania logistyczne w łańcuchach dostaw, przemyśle, obszarach miejskich oraz zarządzaniu transportem i gospodarką magazynową.

Umowa przewozu osób

Umowa przewozu osób

zapowiedź

Dorota Ambrożuk, Daniel Dąbrowski, Krzysztof Wesołowski

Recenzent: dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG

Omówienie przepisów prawa regulujących umowę przewozu osób
w poszczególnych gałęziach transportu, pochodzących od różnych
prawodawców i tworzonych w różnym czasie.

Racjonalizacja energochłonności transportu samochodowego

Racjonalizacja energochłonności transportu samochodowego

Wyzwanie XXI wieku

zapowiedź

Elżbieta Szaruga

Recenzent: prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemiańska

O kierunkach i następstwach decyzji ekonomicznych w świetle zagrożenia sekularną stagnacją i wyzwań zrównoważonego rozwoju.

Program lojalnościowy – od zbierania punktów do grywalizacji

Program lojalnościowy – od zbierania punktów do grywalizacji

zapowiedź

Urszula Chrąchol-Barczyk

Recenzent: prof. dr hab. Tomasz Sondej

Najnowsze trendy i rozwiązania stosowane w programach lojalnościowych. Case study najlepszych polskich programów.

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym i publiczne zarządzanie kryzysowe – główne wyzwania

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym i publiczne zarządzanie kryzysowe – główne wyzwania

zapowiedź

Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Recenzenci: dr hab. Marek Ćwiklicki, prof. UE w Krakowie; prof. dr hab. Joanicjusz Nazarko

Kierunki badawcze kształtującej się szkoły naukowej zajmującej się zarządzaniem ryzykiem operacyjnym, logistyką społeczną i publicznym zarządzaniem kryzysowym.

Współtworzenie wartości na aktywnym rynku konsumenckim

Współtworzenie wartości na aktywnym rynku konsumenckim

zapowiedź

Redakcja naukowa: Jadwiga Stobiecka

Mariusz Łapczyński, Jolanta Mirek, Grażyna Plichta, Jadwiga Stobiecka

W monografii skoncentrowano uwagę na współtworzeniu wartości na aktywnym rynku konsumenckim z wykorzystaniem różnych podejść badawczych i przykładów.

Aktywność promocyjna polskich miast

Aktywność promocyjna polskich miast

Istota, determinanty, doświadczenie

zapowiedź

Sebastian Brańka

W książce przedstawiono istotę promocji jako narzędzia wykorzystywanego przez miasto do oddziaływania na różne grupy odbiorców oferty miasta. Wskazano przy tym, że promocja jest głównym obszarem aktywności marketingowej miasta, na co wskazują zarówno publikacje naukowe, jak i praktyka działania samorządów.

Szczególnie istotną wartością książki jest oparcie się na wynikach badań przeprowadzonych przez Autora wśród 51 spośród 59 największych miast Polski. Dane zebrane od władz samorządowych pozwoliły na zastosowanie metod statystycznych oraz taksonomicznych, które posłużyły do analizy oraz oceny aktywności promocyjnej badanych miast oraz jej uwarunkowań.

Startupy

Startupy

Wyzwania dla zarządzania i edukacji

zapowiedź

Agnieszka Skala

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Cieślik; dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ

startupy – zarządzanie – edukacja z pozycji poznawczych, badawczych i aplikacyjnych

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.