edu-Libri - wydawnictwo e-książek

Przemysław Mazurkiewicz

CompFort Meridian Polska, Dyrektor ds. Rozwoju i Utrzymania.

W latach dziewięćdziesiątych administrator systemów w „Gazecie Wyborczej”; redaktor w dodatku Gazety „Biuro i Komputer”. Od 1998 roku w CompForcie, kolejno: konsultant, zastępca dyrektora ds. Oprogramowania, Presales & Product Sales Director, Consulting Services Director, Dyrektor Operacyjny OS.
Specjalizuje się w rozwiązaniach do zarządzania infrastrukturą, usługami IT oraz bezpieczeństwem informatycznym.

www.edu-libri.pl  Wydane w edu-Libri:
Cloud computing w sektorze finansowym