Wydane publikacje


Karty dokonań. Systemy sterowania strategicznego
drukpdfepubmobi

Karty dokonań. Systemy sterowania strategicznego

Marek Barowicz

Recenzent: prof. dr hab. Maria Sierpińska

Publikacje elektroniczne

PDF8 MB
ISBN: 978-83-65648-10-5
ePUB6,8 MB
ISBN: 978-83-65648-11-2
MOBI 12,4 MB
ISBN: 978-83-65648-12-9

czytelnia on-line ibuk.plebookpoint.plgdzie kupić/przeczytać
Publikacja drukowana

69.00 PLN


oprawa miękka, klejona
format: B5
liczba stron : 282
wydana: kwiecień 2018
ISBN: 978-83-65648-09-9

gdzie kupić/przeczytać
    opis    
spis treści
materiały dodatkowe
Monografia stanowi kompendium wiedzy z zakresu nowoczesnych technik zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie, obejmującego opracowanie, wdrożenie i realizację strategii. Składa się z sześciu rozdziałów.

Pierwsze trzy dotyczą controllingu, z uwzględnieniem funkcjonowania centrów odpowiedzialności oraz sterowania strategią firmową.

Kolejne dwa rozdziały zawierają typologię poszczególnych form zarządzania strategicznego, obejmującą zbilansowaną i kompleksową kartę dokonań.

Pracę wieńczy (rozdział szósty) studium zbadanych w praktyce przypadków implementacji i realizacji strategii za pomocą kart dokonań.
 • Wstęp
 • Rozdział 1. Istota i rodzaje controllingu w przedsiębiorstwie
  • 1.1. Pojęcie i funkcje controllingu
  • 1.2. Klasyfikacja controllingu
  • 1.3. Kryteria wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności i ich rodzaje
 • Rozdział 2. Funkcjonowania ośrodków odpowiedzialności w przedsiębiorstwach
  • 2.1. Wyznaczanie zadań ośrodkom odpowiedzialności
  • 2.2. Plany firmy i budżety centrów odpowiedzialności
  • 2.3. System raportowania wyników
  • 2.4. System ocen i motywacji
 • Rozdział 3. Opracowanie i implementacja strategii podmiotów gospodarczych
  • 3.1. Istota i funkcje strategii
  • 3.2. Fazy formułowania strategii
  • 3.3. Implementacja strategii
   • 3.3.1. Determinanty efektywnego wdrażania strategii
   • 3.3.2. Bariery skutecznego wdrażania strategii
 • Rozdział 4. Zbilansowana karta dokonań jako narzędzie implementacji strategii
  • 4.1. Modele statycznej BSC
   • 4.1.1. Model amerykański
   • 4.1.2. Model europejski
  • 4.2. Struktura statycznej BSC
   • 4.2.1. Perspektywy statycznej BSC
   • 4.2.2. Statyczne mapy strategii
  • 4.3. Implementacja statycznej BSC
   • 4.3.1. Etapy wdrażania statycznej BSC
   • 4.3.2. Istota i techniki kaskadowania statycznej BSC
  • 4.4. Zalety i wady statycznej BSC
  • 4.5. Wykorzystanie BSC w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa
 • Rozdział 5. Dynamiczna i kompleksowa karta dokonań
  • 5.1. Dynamiczna BSC
   • 5.1.1. Cechy dynamicznych systemów
   • 5.1.2. Struktura dynamicznej BSC
  • 5.2. Kompleksowa karta dokonań
   • 5.2.1. Pojęcie i struktura TPSC
   • 5.2.2. Fazy cyklu TPSC
 • Rozdział 6. Przykłady praktycznego zastosowania kart dokonań
  • 6.1. Przykłady zastosowania BSC
  • 6.2. Przykład zastosowania TPSC
 • Słownik pojęć
 • Bibliografia
 • Indeks

Materiały zawarte w książce:

Rysunek 2.17- Model weryfikacji odchyleń
Tabela 2.5- Typy i podtypy systemów informatycznych ze względu na zakres obsługiwanych funkcji zarządzania oraz ich przypisanie do określonego poziomu sterowania
Rysunek 4.25- Statyczna mapa strategii w ramach BSC
Rysunek 4.31.- Przebieg procesu sterowania strategicznego z uwzględnieniem BSC
Rysunek 5.2.- Dynamiczna mapa strategii
Rysunek 5.15.- Cykl TPSC
Rysunek 5.16.- Powiązanie firmowej BSC z kartami poszczególnych jednostek organizacyjnych, zespołów zadaniowych oraz pracowników
Rysunek 6.1.- Mapa strategii w branży energetycznej (dla dystrybutora energii cieplnej)
Rysunek 6.3.- Mapa strategii w branży stalowej (w firmie Tata Steel)
Rysunek 6.5.- Przebieg procesu implementacji BSC w branży gastronomicznej (w restauracji)
Rysunek 6.6.- Mapa strategii w sektorze finansowym (dla irańskiego banku centralnego)
Rysunek 6.9.- Mapa strategii w branży medycznej (dla Saint Mary\'s Duluth Clinic in Minnesota)

do góry ⇑

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.