Wydane publikacje


Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit
pdfepubmobi

Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit

Redakcja naukowa: Aldona Andrzejczak, Joanna Furmańczyk

Michał Bartoszewicz, Daniel Gajda, Beata Jamka, Krystyna Kmiotek, Jacek Kopeć, M. Wanda Kopertyńska, Anna Krasnova, Marek Kunasz, Filip Maszewski, Urban Pauli, Marlena Pietrzyk, Renata Rasińska, Anna Rogozińska-Pawełczyk, Tomasz Sapeta, Beata Skowron-Mielnik, Agnieszka Springer, Michał Tomczak, Jacek Woźniak

Recenzent: Prof. dr hab. Jerzy Olszewski, prof. WSBezp. w Poznaniu

Publikacje elektroniczne

PDF2,9 MB
ISBN: 978-83-63804-92-3
ePUB2,5 MB
ISBN: 978-83-63804-93-0
MOBI 6,2 MB
ISBN: 978-83-63804-94-7

    opis    
spis treści
Bezpłatny dostęp do publikacji
na stronie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Zmiany na rynku pracy w ostatniej dekadzie sprawiły, że urzędy administracji państwowej i samorządowej, publiczne i prywatne jednostki świadczące różne usługi społeczne, a zwłaszcza rozwijający się sektor organizacji pozarządowych stały się oferentami coraz ciekawszych miejsc pracy. Dopływ nowych, wykształconych kadr do tych placówek oraz rosnące wymogi dotyczące jakości świadczonych usług stanowiły silne bodźce skłaniające do uświadomienia roli kompetencji zawodowych personelu dla sprawnego realizowania zadań. Miało to wpływ na zmiany sposobu formułowania wymagań wobec zatrudnianych osób, a także zmiany odpowiedniego wykorzystania i rozwoju kompetencji pracowników.

Obecnie nie tylko przedsiębiorstwa stosują profesjonalne metody rekrutacji i doboru pracowników spełniających odpowiednio sprecyzowane wymagania kompetencyjne. Coraz powszechniej także organizacje publiczne i non profit wykorzystują je do pozyskania odpowiedniego personelu. Docenianie kompetencji pozyskanych pracowników przekłada się też na docenianie ich właściwego wykorzystania i rozwoju. Urzędnicy, pracownicy instytucji usług społecznych mogą obecnie coraz częściej liczyć także na planowanie ich karier zawodowych i wsparcie ich rozwoju odpowiednimi szkoleniami. Działania te w coraz większym stopniu muszą uwzględniać zmiany pokoleniowe na rynku pracy.

Prezentowana monografia obejmuje trzy części poświęcone znaczeniu odpowiedniego dopasowania kompetencji pracowników w różnych jednostkach administracji publicznej oraz w sektorze non profit. Część pierwsza zawiera opracowania dotyczące wymogów kompetencyjnych i rekrutacji pracowników do tych placówek. Część druga ma charakter bardziej techniczny i przedstawia konkretne metody i praktyki stosowane w urzędach do rozwoju kompetencji pracowników. W części trzeciej znajdują się opracowania poświęcone ludziom młodym w kontekście ich pracy i oczekiwań związanych z pracą w sektorze publicznym i non profit.

 • Spis treści
 • Od redakcji
 • Rozdział 1. Wymagania kompetencyjne i pozyskiwanie pracowników w sektorze publicznym
  • 1.1. Identyfikacja kluczowych cech pracownika (Profesjonalisty) w opinii studentów zarządzania oraz rekruterów (Michał Tomczak)
  • 1.2. Wymagania kompetencyjne wobec pracowników zatrudnionych w sektorze public w kontekście wykonywania pracy emocjonalnej (Agnieszka Springer)
  • 1.3. Wykorzystanie grywalizacji w społecznościowej rekrutacji internetowej (Jacek Woźniak)
  • 1.4. Mocne i słabe strony rekrtuacji mobilnej (Filip Maszewski)
 • Rozdział 2. Narzędzia diagnozy i rozwoju kompetencji
  • 2.1. Kształtowanie programów dla talentów w urzędach administracji publicznej (Jacek Kopeć)
  • 2.2. Program doskonalenia kompetencji pracowników administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa (Tomasz Sapeta, Urban Pauli)
  • 2.3. Analiza praktyk z zakresu ZZL w dwóch urzędach marszałkowskich – studium przypadku (Anna Rogozińska-Pawełczyk)
  • 2.4. E-learning w instytucjach publicznych. Część I. Wykorzystanie i jego dynamika. Badanie urzędów miast i gmin województwa śląskiego (Michał Bartoszewicz, Daniel Gajda)
  • 2.5. E-learning w instytucjach publicznych. Część II. Porównanie doświadczeń z wykorzystania e-learningu w szkoleniu kadr sektora publicznego i prywatnego (Michał Bartoszewicz, Daniel Gajda)
  • 2.6. Etap realizacji szkolenia w organizacji w świetle wyników badań ankietowych (Marek Kunasz)
 • Rozdział 3. Sektor publiczny a młodzi ludzie na rynku pracy
  • 3.1. Oczekiwania pracowników pokolenia Y w administracji publicznej (M. Wanda Kopertyńska, Krystyna Kmiotek)
  • 3.2. Pokolenie Y w organizacjach pozarządowych w Polsce: misja i partnerstwo w realizacji zadań jako kryteria dopasowania (Beata Jamka)
  • 3.3. Czynniki zaangażowania osób z pokolenia Y w działalność organizacji non profit (Beata Skowron-Mielnik, Marlena Pietrzyk)
  • 3.4. Działania edukacyjne kampanii społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (Renata Rasińska)
  • 3.5. Wartość i miejsce programu adaptacji skierowanego do studentów pierwszego roku w procesie zarządzania kapitałem ludzkim stosowanym przez publiczną uczelnię wyższą (Anna Krasnova)

do góry ⇑

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.