Wydane publikacje


Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non profit
pdfepubmobi

Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non profit

Redakcja naukowa: Aldona Andrzejczak, Joanna Furmańczyk

Joanna Cewińska, Agnieszka Chleboś, Barbara Chomątowska, Małgorzata Dobrowolska, Milena Gojny-Zbierowska, Grażyna Gruszczyńska-Malec, Kinga Hoffmann-Burdzińska, Edyta Kapuścik, Beata Krawczyk-Bryłka, Monika Maksim, Justyna Michniak, Patrycja Mizera-Pęczek, Urban Pauli, Anna Pluta, Małgorzata Rembiasz, Izabela Różańska-Bińczyk, Monika Rutkowska, Tomasz Sapeta, Sylwia Stachowska, Monika Trojanowska, Dariusz Turek, Anna Wziątek-Staśko, Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz

Recenzenci: dr hab. Beata Jamka, prof. Uczelni Łazarskiego; dr hab. Maciej Ławrynowicz, prof. UEP

Publikacje elektroniczne

PDF2,3 MB
ISBN: 978-83-63804-89-3
ePUB2,3 MB
ISBN: 978-83-63804-90-9
MOBI 6,2 MB
ISBN: 978-83-63804-91-9

    opis    
spis treści
Bezpłatny dostęp do publikacji
na stronie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

 

Zmiany zachodzące we wszystkich obszarach funkcjonowania gospodarki powodują, że wszyscy jej uczestnicy muszą modyfikować swoje podejście do prowadzonej działalności. Dotyczy to również wszystkich rodzajów aktywności i zachowań ludzi w organizacjach w sektorze publicznym i non profit.

Szczególnego znaczenia nabierają zaś te zagadnienia związane z ZZL, które odgrywają rolę w kształtowaniu zaangażowania i postaw pracowników. Możliwe jest wykorzystanie praktyk ZZL stosowanych w biznesie, ale nie da się pominąć specyfiki funkcjonowania organizacji publicznych i pozarządowych. Urzędnicy, pracownicy instytucji usług społecznych mogą obecnie coraz częściej liczyć na podejmowanie przez decydentów takich działań, które mają na celu wspieranie ich rozwoju, budowanie zaangażowania, branie pod uwagę emocji. Co więcej, zaczęto również dostrzegać „ciemną” stronę organizacji, czyli pojawiające się coraz częściej zachowania patologiczne. Zapobieganie i przeciwdziałanie im jest jednym z najistotniejszych wyzwań, z którymi muszą się zmierzyć współczesne organizacje.

Prezentowana monografia składa się z czterech części, w których zaprezentowano różne aspekty kształtowania zaangażowania i postaw pracowników w różnych organizacjach w sektorze non profit. Część pierwsza zawiera opracowania dotyczące uwarunkowań zaangażowania organizacyjnego. W części drugiej zaprezentowano rozmaite podejścia do zaufania oraz emocji w relacjach pracowniczych. Część trzecia odwołuje się do różnych sposobów wspierania zaangażowania organizacyjnego odmiennych grup pracowniczych. W ostatniej części zawarte zostały opracowania, w których omówiono patologie występujące w organizacjach non profit.

 • Spis treści
 • Od redakcji
 • Rozdział 1. Uwarunkowania zaangażowania organizacyjnego
  • 1.1. Psychologiczne aspekty zaangażowania w pracę pracowników zatrudnionych w sektorze publicznym w ramach elastycznych form (Małgorzata Dobrowolska)
  • 1.2. Wykorzystanie badania satysfakcji w procesie budowania zaangażowania pracowników (Urban Pauli, Tomasz Sapeta)
  • 1.3. Motywacja do pracy w organizacjach sektora publicznego i non profit z perspektywy teorii autodeterminacji, zarządzania wiekiem i koncepcji autoironii (Grażyna Gruszczyńska-Malec)
  • 1.4. Walka Dawida z Goliatem – poziom zaangażowania w pracę w sektorze non-profit na przykładzie organizacji studenckich w Warszawie i Poznaniu (Monika Trojanowska)
  • 1.5. Wybrane problemy zaangażowania członków uczelnianych organizacji studenckich (Barbara Chomątowska, Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz)
 • Rozdział 2. Zaufanie i emocje kadry w organizacjach non-profit
  • 2.1. Rola funkcji personalnej w kształtowaniu zachowań etycznych pracowników w organizacjach (Justyna Michniak)
  • 2.2. Wspieranie zachowań obywatelskich w organizacjach publicznych poprzez praktyki ZZL (Dariusz Turek)
  • 2.3. Regulacja emocji w kontekście organizacyjnym (Monika Rutkowska)
  • 2.4. Zaufanie w zespole badawczym – studium przypadku (projekt CD NIWA realizowany na Politechnice Gdańskiej (Beata Krawczyk-Bryłka)
 • Rozdział 3. Możliwości wspierania zaangażowania różnych grup pracowników
  • 3.1. Postrzegane wsparcie organizacyjne (POS) a kontrakt psychologiczny (Milena Gojny-Zbierowska)
  • 3.2. Praktyki zarządzania wiekiem w organizacjach sektora publicznego (Sylwia Stachowska)
  • 3.3. Determinanty postrzegania równowagi praca-życie w opinii pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (Kinga Hoffmann)
  • 3.4. Tradycyjne i nowoczesne sposoby oceniania pracowników w jednostkach samorządu terytorialnego (Monika Maksim)
  • 3.5. Wybrane problemy zarządzania wiekiem w szkolnictwie wyższym (Małgorzata Rembiasz)
 • Rozdział 4. Dysfunkcje w ZZL
  • 4.1. Dysfunkcje w kierowaniu ludźmi w jednostkach samorządu terytorialnego a motywacja do rozpoczęcia współpracy w ramach ppp (Agnieszka Chleboś)
  • 4.2. Mobbing jako przejaw patologii w kierowaniu ludźmi w placówkach leczniczych (Anna Wziątek-Staśko)
  • 4.3. Polityka personalna jako moderator negatywnych skutków przyspieszenia organizacji (Anna Pluta)
  • 4.4. Diagnoza propozycji wartości zatrudnienia w zespole pieśni i tańca (Patrycja Mizera-Pęczek)

do góry ⇑

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.